Vibe, sanglærke og landsvale har trange kår: Tre millioner fugle forsvundet i det åbne land

DOF efterlyser ny EU-landbrugspolitik, der støtter naturen. Dansk landbrug er enig.

Viben er en af de karakteristiske fugle i det danske landskab, som er trængt tilbage i de senere 40 år, viser ny optælling fra DOF. Også sanglærke, gulspurv, tornirisk og landsvale er gået tilbage. (Foto: © STEFFEN ORTMANN, Scanpix)

Næsten tre millioner fugle er forsvundet fra det åbne land i Danmark.

Det viser beregninger fra Dansk Ornitologisk Forening, DOF.

- Det viser, at der er noget rivende galt i dansk landbrug, mener Egon Østergaard fra Hodsager, der er landsformand i DOF.

Han mener, at det er på tide at ændre på måden, vi driver landbrug i Danmark, så det også kommer naturen til gode.

- Markerne er kæmpestore, og der er rent ud sagt ikke fugls føde. Fødemangel er en væsentlig årsag til hele miseren. Vi skal have føden tilbage til fuglene i det åbne land, siger Egon Østergaard.

Derfor efterlyser han en markant ændring af EU's fælles landbrugspolitik.

- Landbrugspolitikken tilgodeser i alt for høj grad den intensive produktion på bekostning af fælles goder som et godt miljø, dyrevelfærd, sundhed og en rig natur. Vi skal i højere grad præmiere landmænd, der gør noget for naturen, tilføjer formanden for DOF.

Viceformand hos erhvervsorganisationen Landbrug og Fødevarer, Lone Andersen fra Tarm, er enig.

- I dag skal landmanden for eksempel opfylde et krav om at slå sine græsmarker på et tidspunkt, hvor det blomstrer allermest. Det giver ingen mening, for det er jo føde til fugle og også vigtigt for bierne. Men slår man ikke sine marker, får man ikke tilskud, siger Lone Andersen.

15 fuglearter er gået tilbage

Gennem de seneste 40 år har DOF hvert år lavet fugletællinger på bestemte punkter i det åbne land.

Her tæller man i fem minutter, hvilke fugle man ser og hører og får dermed en tendens for, om det går op eller ned for bestandene. Metoden er anerkendt af Miljøministeriet og EU.

Tællingerne er for første gang sammenholdt med en bestandsvurdering af alle danske fuglearter fra 2011.

Dansk Ornitologisk Forenings vibeekspert, Niels Andersen, har regnet sig frem til, at der er blevet over 2,9 millioner færre fugle i det åbne land i løbet af de sidste 40 år.

15 af de 22 fuglearter, som primært yngler i det danske landbrugsland, er gået tilbage i de sidste tre-fire årtier. Kun syv er gået frem.

- Jeg håber virkelig, at det kan åbne folks øjne for problemerne, når tabet af fugle på den måde bliver gjort op i individer, siger Egon Østergaard, landsformand i DOF.

Det er især den kraftige tilbagegang for almindelige arter som sanglærke, gulspurv, tornirisk, landsvale og vibe, som slår igennem i tallet, mens arter som hvid vipstjert, skovspurv, råge, gråkrage og tornsanger er gået frem.

Når frem- og tilbagegange er modregnet, ender beregningen med et tab på hele 1.472.579 ynglepar. Da et ynglepar som bekendt består af to fugle, er det samlet 2.945.158 fugle, der er forsvundet.

Det vil være trist, hvis vi skal undvære lærkesang ved forårstid, fordi bestanden falder, mener Dansk Ornitologisk Forenings landsformand. (Foto: © STEFFEN ORTMANN, Scanpix)

Tallet er naturligvis ikke præcist, men det giver ifølge DOF et helt nyt og meget konkret indtryk af det dramatiske tab af fugle i det danske landbrugsland.

Lone Andersen fra Landbrug og Fødevarer fortæller, at mange landmænd allerede er i gang med at forbedre økosystemet ved at lave faunastriber og blomsterstriber.

Landbrug og Fødevarer laver også et oplæg til landmændene for at motivere dem til at gøre mere omkring markerne.

- Man kan sætte halmballer i læhegnet eller lade gammelt træ ligge. Lade ukrudtet være flere steder. Lidt mere uordentlighed, siger Lone Andersen.

Landsformand for DOF Egon Østergaard håber, at politikerne på Christiansborg forstår, hvor alvorligt det er, at Danmark mister mange fugle og vil gå aktivt ind i arbejdet for at ændre EU's tilskudsregler.

- Det giver livskvalitet for mange at høre lærken synge en forårsdag. Det vil være trist, hvis fuglene ikke vender tilbage, når det bliver forår om få uger, siger han.

EU's landbrugsstøtte skal revideres i 2020.