Vigtigste danske industrifisk er presset: Klimaforandringer kan have skylden

Kvoterne efter tobis er mere end halveret på tre år. 'Bekymrende,' lyder det fra Danmarks Fiskeriforening.

Der er dårlige udsigter til at få tobis i garnet, når sæsonen går ind 1. april. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Nordsøen er forandret og mindre produktiv i forhold til 1990'erne.

Det siger forskere nu på baggrund af endnu et år med dårlige udsigter for fiskeriet efter tobis.

Der må kun fiskes omkring 90.000 ton af industrifisken tobis i det vigtigste område på Doggerbanke i år. Sådan lyder anbefalingen fra det Internationale Havforskningsråd ICES.

Sidste år var kvoten i området ved Doggerbanke på 134.000 ton og året før 255.000 ton. I to andre områder i Nordsøen anbefaler biologerne, at der slet ikke foretages kommercielt fiskeri efter tobis i år.

Den endelige kvote fastsættes i EU før starten på tobis-sæsonen 1. april, men her følger man normalt biologernes anbefalinger.

- De ustabile kvoter hænger sammen med, at Nordsøen ikke længere er så stabilt produktiv, som havet var i 1990´erne, siger seniorforsker Mikael van Deurs fra DTU Aqua.

Det billede kan de genkende i Danmarks Fiskeriforening.

- Størrelsen på tobiserne er også blevet mindre og mindre i de senere år. Det vil give os færre tobis at fiske på og en mere ustabil kvote fra år til år, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Fiskeriforening: Frustrerende

Forklaringen kan være klimaændringer, der påvirker de vandlopper, som tobiserne spiser.

- Hvis det er en del af den globale opvarmning, er det ikke nær så sandsynligt, at vi ser situationen vende tilbage til den, vi havde i 90’erne, hvor der var rigtig god produktion af tobisbestanden, fortæller seniorforsker, Mikael van Deurs.

I Danmarks Fiskeriforening håber man selvsagt, at den dårlige produktivitet i Nordsøen vil vende.

- Vi håber selvfølgelig, at det er noget forbigående, men det er meget bekymrende, siger Svend-Erik Andersen.

Tidligere har fiskeriforeningen været stærkt kritisk over for forvaltningen af den vigtige industrifisk og biologernes rådgivning om tobis. Men i år har Danmarks Fiskeriforening taget biologernes melding om kvotens størrelse til efterretning.

- Det er naturen, som vi arbejder med, og vi ved godt, at den kan vi ikke styre. Men det er meget frustrerende, at alle vores gode hensigter med forvaltningen af fiskeriet ikke giver de fangstmuligheder, som er formålet, siger Svend-Erik Andersen.

Tobisen er den vigtigste art for det danske industrifiskeri, som producerer fiskemel og fiskeolie på fabrikker i Thyborøn, Hanstholm og Skagen. I gode år har kvoten en værdi på op imod en milliard kroner.

FacebookTwitter