Vrede på Vestkysten: Vindmøller tårner sig op nær kysten på nye visualiseringer

Hvor synlige bliver to omstridte kystnære vindmølleparker ved Vesterhavet? Det er der opstået ny strid om på Vestkysten.

Borgerne har fået forskellige visualiseringer af mølleparken. Til venstre den ny fra 2018. Til højre fra 2015

Der er ny vrede blandt naboerne til to omstridte kystnære havmølleparker Vesterhav Syd og Vesterhav Nord.

Vindmøllerne er nemlig pludselig blevet større og mere synlige på myndighedernes seneste officielle visualisering af de kystnære møller. Det er sket i et nyt visualiseringsmateriale, der er sendt til 91 naboer til Vesterhav Nord i forbindelse med deres sager om værditab.

Mølleparken skal opføres mellem Thyborøn i nord og Bovbjerg i syd i en afstand af mellem 4,3 og 7,3 kilometer fra kysten. 91 af de fastboende borgere og sommerhusejere i området har anmeldt værditab på deres ejendomme - altså erstatning for tab af ejendomsværdi som følge af udsigten til de 21 store vindmøller, der skal rejses ud for kysten.

Møller i stuerne er 'worst case'

Fra fredag til søndag i denne uge kommer Taksationsmyndigheden på besigtigelse hos anmelderne. Det er i den forbindelse, at vindmølle-opstilleren Vattenfall ifølge reglerne har fået udarbejdet et nyt visualiseringsmateriale til brug for vurderingen af værditab.

- Der er tidligere lavet visualiseringer fra både Energistyrelsen og opstilleren Vattenfall, hvor man nærmest ikke kan ane møllerne ude i havet, siger én af naboerne, Jens Kaasgaard fra Ferring Strand.

- Men nu har vi fået en ny visualisering i forbindelse med vores aktuelle sager om værditab, og der kan vi se, at møllerne stort set kommer til at stå inde i vores stuer. Det er meget voldsomt for os, siger Jens Kaasgaard.

Men der er en god forklaring på, at møllerne pludselig fremstår mere synlige i visualiseringen, lyder det fra rådgivningsfirmaet PlanEnergi, som har lavet den ny visualisering for Vattenfall.

Ifølge faggruppeleder Mio Schrøder fra PlanEnergi er det normal procedure i sager om værditab, at man laver visualiseringer, hvor vindmøllerne står næsten overdrevent tydeligt i landskabet.

- En slags "worst case", som Taksationsmyndigheden så kan vurdere værditabet ud fra, så man ikke risikerer, at der kommer en ny sag, når møllerne først er rejst, siger Mio Schrøder.

  • Visualisering fra 2018 for at kunne vurdere værditaget for sommerhusejerne. (Foto: EnergiPlan)
  • Visualisering fra 2018 for at sommerhusejernes værditab kan vurderes. (Foto: EnergiPlan)
  • Visualisering fra 2015 forud for beslutningen om placeringen af vindmølleparken. (Foto: Energistyrelsen)
  • Visualisering fra 2016 forud for beslutningen om placeringen af vindmølleparken. (Foto: Vattenfall)
  • Visualisering fra 2015 af, hvordan det forventes, at møllerne vil se ud om aftenen (Foto: Energistyrelsen)
  • Visualisering fra 2016 af, hvordan det forventes, at møllerne vil se ud om aftenen (Foto: Vattenfall)
  • Visualisering fra 2018 for at vurdere værditabet for sommerhusejerne. (Foto: EnergiPlan)
  • Visualisering fra 2018 for at vurdere værditabet for sommerhusejerne. (Foto: EnergiPlan)
1 / 8

Tidligere kritik af visualiseringer

I de tidligere visualisereringer, som har været brugt i blandt andet sagsbehandlingen og orienteringsmøderne over for befolkningen på Vestkysten, har man derimod brugt en mere realistisk visualisering, hvor møllerne fremstår mindre synlige, fordi de ofte vil være sløret af naturlige vejrforhold, lyder forklaringen fra PlanEnergi.

Naboerne til de kommende mølleparker har i flere år kritiseret de officielle visualiseringer af mølleparkens synlighed fra stranden. Naboerne har ment, at de officielle billeder underdrev størrelsen og synligheden på møllerne.

De nye visualiseringer, hvor vindmøllerne kan ses tydeligere, er først lagt frem i slutningen af maj som forberedelse til sagerne om værditab. De var derfor ikke kendt, da naboerne skulle tage stilling til, om de ville søge om værditab.

Facebook
Twitter