Zerina har svær allergisk astma: Snart er der ingen læger tilbage til at behandle hende

I årevis har der manglet handling på allergi-området, hvor der er meget få speciallæger tilbage, mener både læger og patienternes talerør, Astma Allergi Danmark.

22-årige Zerina Smajic kan kun tage en enkelt omgang støvsugning, og så må hun hvile sig længe bagefter. Hun lider af svær, allergisk astma. (Foto: Mia Vognstoft Vad © DR Midt & vest)

22-årige Zerina Smajic kan kun bruge en støvsuger i fem minutter ad gangen. Derefter er hun så træt og forpustet, at hun må hvile sig.

Hun har svær, allergisk astma, og i øjeblikket betyder det, at hun er sygemeldt fra sit arbejde som social- og sundhedsassistent.

- Jeg prøver at gøre, hvad jeg kan, for det er vigtigt at holde lungerne i gang. Men der er næsten ingen liv herhjemme, siger hun.

Zerina Smajic bor i Ikast, men hun bliver fulgt af dygtige læger i Aarhus, som har særlige kompetencer inden for allergi og astma.

Men hun er en af dem, der kan ende med at mangle hjælp i fremtiden.

På landsplan er der nemlig kun 30 erhvervsaktive speciallæger i allergi tilbage (pr. maj 2016) - og i 2031 vil de alle være gået på pension, viser tal fra Sundhedsstyrelsen.

Og selvom det har været kendt længe, har der i årevis manglet konkrete initiativer til løsninger på området, hvor der er forsvindende få speciallæger tilbage.

Det mener både læger i Dansk Lungemedicinsk Selskab og patienternes talerør, Astma Allergi Danmark.

- Der har været mange ønsker og mange meninger på det her område - men reelt er der ingenting sket, siger Anne Holm Hansen, vicedirektør i Astma Allergi Danmark.

Og det er enormt vigtigt, at der stadig er læger med specialviden og særlige kompetencerallergi-området, understreger hun.

- Hvis der ikke er specialister, er der ingen til at uddanne de praktiserende læger, som sidder med størstedelen af alle allergipatienter. Der vil heller ikke være noget forskning - for hvem skal styre forskningen, hvis der ikke er nogle specialister? Og mennesker med svær allergi - hvad med dem? Det er altså specialister, der tager sig af de her ting, siger Anne Holm Hansen.

Sundhedsstyrelsen: Området skal løftes

Over halvanden million danskere døjer med astma, allergi eller begge dele. 10-20 procent af dem har svære symptomer, som griber forstyrrende ind i studier eller arbejdsliv.

Astma/allergi blev nedlagt som speciale i 2004, og siden er der blevet oprettet en såkaldt fagområdeuddannelse, hvor lægerne også får særlige kompetencer på området.

- Men der er slet ikke tilstrækkeligt mange læger, der tager det - og der er slet ikke økonomisk opbakning til uddannelsen, påpeger Anne Holm Hansen.

Danske Regioner nedsatte i oktober sidste år en fællesregional gruppe, der ser på kompetencer og efterspørgsel inden for allergien på tværs af regioner.

Det skete, efter at Sundhedsstyrelsen i februar 2017 kom med anbefalinger på området.

Og det er positiv, at der sker noget nu, men Sundhedsstyrelsen var meget klar i udmeldingen om, hvad der er behov for, mener Ole Hilberg.

- Så jeg tænker, at det måske var nemmere at gå lige til stålet, frem for at man nu nedsætter en arbejdsgruppe, som først skal komme med en udmelding, siger han.

Ting tager tid

Men der skal nok ske nye ting på astma/allergi-området, lover Ulla Astman, der torsdag afgår som formand i Danske Regioners sundhedsudvalg, men fortsætter som næstformand.

- Vi vil gerne styrke fagområdeuddannelsen og sikre, at vi har endnu flere specialister, siger hun.

Men ting tager tid.

- Det, vi har sat i gang, er simpelthen et stykke planlægningsarbejde for netop at sikre, at vi udnytter pengene og kompetencerne på bedst mulig vis, siger Ulla Astman.

Både Ole Hilberg og Anne Holm Hansen glæder sig til at se, hvad den fællesregionale gruppe finder frem til - men de vil se konkrete initiativer, før de tror det.

- Så må vi se, om det bærer igennem til noget, eller om det blot bliver en syltekrukke. Min bekymring er, at hvis vi kigger tilbage i tiden, har der været mange forsøg og mange rapporter inden for det her område - og der er ikke rigtig sket noget, siger Ole Hilberg.

- Nu er vi efterhånden nået ned på det laveste antal af læger med kompetencer inden for allergi - og derfor bør man sikre, at der bliver sat ressourcer ind for at få løftet kompetencerne både i almen praksis og blandt speciallægerne på området, siger han.

Utryg uden speciallæger

Zerina Smajic tog før i tiden tit på spontane ture til Tyskland med sin kæreste - og hun var meget sammen med venner og veninder. Men når hun besøger venner i dag, er hun træt efter en halv time og må køre hjem igen.

Selvom allergien er så invaliderende, at den fylder hele hendes hverdag, forsøger hun at holde hovedet højt.

- Jeg håber, at jeg kan blive den gamle Zerina igen, hvor jeg havde masser af krudt og overskud, siger hun.

Zerina Smajic er spændt på fremtiden som svær allergipatient.

- Det er en svær sygdom at leve med, så jeg vil føle mig utryg som borger, hvis der ikke er en speciallæge, jeg kan snakke med, siger hun.