25 meter lange busser skal have førsteret i Danmarks fjerdestørste by

Mens Aarhus og Odense laver letbaner, får de særlige +Busser førsteret i trafikken i Aalborg.

?Busserne kommer til at køre på en 12 kilometer lang rute gennem byen. (© Aalborg Kommune)

Når landets fjerdestørste by Aalborg om få år tager hul på et nyt kapitel i byens trafikudvikling, så vil busserne få en helt særlig position forrest i feltet.

I dag har kommunen sendt planerne for den såkaldte +Bus (også kaldet BRT) i høring og bliver planerne vedtaget, så vil det komme til at ændre markant på trafikmønstret flere steder.

- Det bliver bustrafik på skinnevilkår. Man kører bussen, som om det var en jernbane. Den har sit eget spor at køre i og bliver prioriteret i forhold til den øvrige trafik, forklarer projektleder i Aalborg Kommune Jesper Schultz.

- Idéen er, at vi får støre busser, hurtigere ind- og udstigning, færre trafikale hindringer i forhold til at komme igennem, og at vi får et bedre serviceniveau med højere komfort, forklarer han nærmere.

Busserne bliver omkring 25 meter lange og skal fungere som en form for rygrad i den kollektive trafik gennem byen, hvor de vil køre på en 12 km lang strækning fra Vestre Fjordpark i den vestlige del af byen til det nye Aalborg Universitetshospital i øst.

Det fortæller byplanlægger Esben Oberling.

- Der kommer en ensretning af nogle gader, der kommer steder, hvor der kun bliver ærindekørsel, og så kommer man til at se, at det er bussen, der får grønt lys ved trafiklysene fremover.

Derudover er planen, at der skrues ned for omfanget af P-pladser i flere områder, men at der i stedet satses på parkering ved endestationerne på ruten.

- I planlægningen lægger vi op til at reducere P-normen i den del, der ligger fra Østre Alle og ud med Universitetshospitalet. Fremover forventer vi, at der er færre, der vil eje en bil i de områder, fordi de har så god adgang til kollektiv trafik, siger Esben Oberling.

Fra i dag og 13 uger frem vil det være muligt at kommentere på busplanerne over for Aalborg Kommune. Høringsfasen afsluttes d. 31. august.