31 grundvandsboringer forurenet af nyopdaget nedbrydningsprodukt

Hver femte gang Miljøstyrelsen sugede grundvand op, fandt man dimethylsulfamid -DMS.

Med fundet af dimethylsulfamid i grundvandet får vandværkerne stadigt sværere ved at finde uforurenet drikkevand. (© Colourbox)

31 steder landet over er der i grundvandet fundet rester af det nyopdagede nedbrydningsprodukt, dimethylsulfamid, kaldet DMS.

Fem af stederne er indholdet af DMS over grænseværdien, og det bekymrer seniorkonsulent Claus Vangsgård fra vandselskabernes brancheorganisation, Danva.

- Det er alvorligt, når så stor en del af drikkevandsboringerne er forurenede af bare et enkelt stof, siger han.

DMS blev i sommer fundet i drikkevandet hos flere vandværker, som efterfølgende måtte lukke deres boringer eller blande vand fra forskellige boringer. Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere vurderet, at det ikke udgør en sundhedsmæssig risiko at indtage drikkevand, der indeholder DMS i de fundne koncentrationer

Miljøstyrelsen foretog i efteråret en landsdækkende analyse af grundvandet. Man borede ned til grundvandet 142 forskellige steder i landet. 26 steder fandt man DMS under grænseværdien, mens man fandt fem steder over grænseværdien.

Det svarer stort set til, at der blev fundet DMS i hver femte boring.

Miljøstyrelsen har foretaget 142 boringer i grundvandet landet over. 31 steder fandt man pesticidet DMS. Fem steder over grænseværdien (røde prikker), 26 steder under grænseværdien (blå prikker). Grafik: Signe Heiredal, DR.
Miljøstyrelsen har foretaget 142 boringer i grundvandet landet over. 31 steder fandt man pesticidet DMS. Fem steder over grænseværdien (røde prikker), 26 steder under grænseværdien (blå prikker). Grafik: Signe Heiredal, DR.

Claus Vangsgård finder tallene store - også for store.

- Det er en meget høj procentdel, hvis man ser på det på landsplan. Hvis det er et generelt billede, bliver det væsentligt sværere for os at finde nye, uforurenede ressourcer, siger han.

DMS kan være et nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylfluanid, der blev trukket fra det danske marked i 2007. I 2010 blev tolylfluanid forbudt i EU.

Formanden for Folketingets miljø- og fødevareudvalg, Pia Adelsteen (DF), glæder sig da også over, at stoffet ikke længere må bruges, og at et flertal i Folketinget netop har aftalt at forbyde brugen af pesticider nær drikkevandsboringer.

- Vi bliver jo hele tiden ramt af fortidens synder. Også fordi vi bliver bedre til at måle og finde nye stoffer. Det vigtigste er hele tiden at sørge for, at danskerne ikke drikker vand med giftstoffer i, siger Pia Adelsteen.

Hun påpeger, at vi her i Danmark kan glæde os over nogle meget lave grænseværdier.

- Så det, at indholdet af giftstoffer ligger over grænseværdien, er ikke ensbetydende med, at vandet er sundhedsskadeligt. Det danske drikkevand er godt nok. Der er ingen grund til at fare ned og købe vand på flasker, siger Pia Adelsteen.

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab mener dog, at der ikke nødvendigvis er tale om pesticidrester i grundvandet men DMS udvasket af regn på træhuse og plankeværker, fordi stoffet tidligere har kunnet anvendes til svampebekæmpelse i maling og træbeskyttelse.

Miljøministeren skriver i en orientering til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg at Miljøstyrelsen har bedt GEUS udarbejde et notat over fund af DMS i vandværkernes boringskontrol i 2018. Miljø- og Fødevareministeriet vil desuden gennemgå fund over kravværdien mhp. at vurdere, om der kan siges noget om eventuelle kilder.

DMS er ikke kræftfremkaldende, men når vi behandler vores grundvand med ozon omdannes 30-50% af stoffet til NDMA som er mistænkt for at kunne være kræftfremkaldende.

Facebook
Twitter