Aalborg Universitet forsker i cybercrime

Det Obelske Familiefond har doneret fem millioner til forskning i internet-kriminalitet

Ifølge en undersøgelse fra Europol er cybercrime allerede nu mere profitabelt end den globale handel med marijuana, kokain og heroin - tilsammen. (Foto: mModelfoto © Colourbox)

Det Obelske Familiefond har doneret 4,9 millioner kroner til Aalborg Universitet til forskning i cybercrime.

Nogle af penge bliver brugt til at opbygge Forskningscenteret om grænseoverskridende økonomisk kriminalitet og cybercrime (IECC Crime Research Centre) ved Juridisk Institut.

Resten af pengene bruges på at forske i dels de strafferetlige bestemmelser og politiets muligheder for at efterforske på nettet, dels beskyttelsen af borgernes privatliv som følge af de udvidede overvågningsmuligheder.

Cyber-crime i eksplosiv vækst

Professor Søren Sandfeld Jakobsen fra Aalborg Universitet siger, at kriminalitet begået via internettet er i eksplosiv vækst i disse år.

- Vi hører jo blandt andet om krimininelle, der hacker sig ind i vores private betalingssystemer eller stjæler andres identitet. På det samfundsmæssige plan handler det blandt andet om industri-spionage og forsøg på at komme ind i staters og myndigheders netværk.

Ifølge en undersøgelse fra Europol er cybercrime allerede nu mere profitabelt end den globale handel med marijuana, kokain og heroin - tilsammen.

Udviklingen går stærkt

Forskningscentret på Aalborg Universitet skal blandt andet hjælpe myndighederne med at vurdere og analysere, om den gældende lovgivning kan bruges mod internet-kriminelle.

- Udviklingen går jo så stærkt, at eksempelvis straffeloven måske skal opdateres for at dække den nyeste kriminalitet begået på internettet, siger Søren Sandfeld Jakobsen.

Arbejdet i IECC Crime Research Centre består bl.a. af indsamling, analyse, bearbejdning og anbefalinger vedr. dansk og udenlandsk lovgivning og retspraksis på området. Centeret samarbejder allerede nu med en række aktører fra offentlige myndigheder og det private erhvervsliv.

FacebookTwitter