Der har været mange problemer i den private hjemmepleje:

38 konkurser siden 2013, underskud hos fire ud af ti virksomheder og et personale, der føler sig så presset, at op mod halvdelen overvejer at sige op.

Det viser flere dages historier fra DR om den private hjemmepleje. På fire år har omkring 11.000 ældre været berørt af en konkurs hos den private hjemmepleje.

På den baggrund beder Ældresagen om ny lovgivning.

Fremover bør det være et krav, at alle private plejefirmaer skal lægge en bankgaranti, hvis de vil levere personlig pleje til ældre borgere og hjælpe dem med at komme i bad, få styr på hygiejne, medicin og toiletbesøg, mener organisationen.

Det skal forhindre, at plejefirmaerne lover kommunerne en pris, som de i sidste ende ikke kan leve op til og knækker på det.

- Vi bør simpelthen lovgive om, at kommunerne træffer en række forholdsregler, som for eksempel at kræve, at der er en bankgaranti, der sikrer en vis økonomisk soliditet i de her firmaer, siger chefkonsulent i Ældresagen, Olav Felbo.

Fokus er ændret fra kvalitet til pris

Siden 2013, hvor loven blev ændret, har de private plejefirmaer haft mulighed for at tilbyde hjemmepleje til en timepris, der er lavere, end den pris kommunerne selv kan drive pleje for.

Det har betydet, at fokus har flyttet sig fra kvalitet til pris, når kommunerne skal vælge, hvilke private plejefirmaer, de vil lave aftaler med, mener Ældresagen.

FAKTA: Hvad er en Bankgaranti?

  • Med en bankgaranti stiller banken sikkerhed for en leverandørs økonomiske formåen, inden leverandøren indgår aftale med kommunen.
  • Hvis en leverandør derefter går konkurs eller er ude af stand til at betale det den skylder kommunen, skal banken betale hele eller dele af dette beløb.
  • For at stille en bankgaranti, vil banken til gengæld sikre sig, at leverandøren har en vis soliditet i form af en egenkapital eller formue, og at man har evnerne og en god forretningsplan i forhold til at løse en opgave.
  • Bankgarantien kan variere i størrelse, men for et lille plejefirma kan en kommune bede om en bankgaranti på 50.000 kroner, mens det for en stor kan være på en million kroner.
  • For at få udstedt bankgarantien skal leverandøren desuden betale en årlig provision på nogle få procent af garantien til banken.
  • I dag er det op til hver enkelt kommune, om de vil forlange en bankgaranti af et privat plejefirma eller ej.

    Kilde: Per Nikolaj Bukh, Professor i Økonomistyring, Aalborg Universitet

Derfor bør man i langt højere grad gå forvalte den private pleje, som man gjorde før 2013, siger organisationen:

- Så har vi en konkurrence mellem de private firmaer, om hvem der kan levere den bedste kvalitet, siger Olav Felbo.

Bankgarantien er en ud af 11 anbefalinger, som Ældresagen i samarbejde med Dansk Erhverv, Dansk Industri, Kommunernes Landsforening og Ældresagen gav kommunerne i 2015.

Men for få kommuner har taget anbefalingerne til sig, og der er ikke sat en stopper for konkurserne.

- De fortsætter faktisk på trods af de her retningslinjer, siger Olav Feldbo.

Bankgaranti vil forhindre konkurser

Der er gode muligheder for, at en bankgaranti vil stoppe konkursbølgen, vurderer Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet.

- En bank er professionel nok til at vurdere ledelseskvalitet og økonomisk bæredygtighed. Og hvis ikke de vil stille en garanti, så kan man ikke byde. På den måde forhindrer du de værste katastrofer, siger Per Nikolaj Bukh.

"Vi mener, at bankgarantier er rigtig gode, og vi har også selv anbefalet kommunerne at bruge dem. Men de kan ikke stå alene."

Rasmus Lindblom, Dansk erhverv

Han henviser til, at kommunerne kan stille de samme betingelser til en entreprenør, hvis man skal have lavet et nyt byggeri og ikke vil risikere, at entreprenøren går ned, når halvdelen af bygningen er færdigt, fordi prisen har været for lav.

- Man vil gerne have et billigt bud, men man vil også gerne have et bud, der kan gennemføres, siger Per Nikolaj Bukh.

På samme måde vil banken heller ikke stille garanti for en landmand, der ikke har sparet penge op eller har forstand på at have med dyr at gøre, pointerer han.

Hos Dansk Erhverv, der har været med til at lave anbefalingerne, er man imidlertid ikke klar til at gøre bankgarantierne til et lovkrav.

- Vi mener, at bankgarantier er rigtigt gode, og vi har også selv anbefalet kommunerne at bruge dem. Men de kan ikke stå alene, siger Rasmus Lindblom, velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv.

Passive penge går fra udvikling

Inden man begynder at lovgive yderligere, bør man blandt andet arbejde på, at flere ældre får kendskab til fritvalgsordningen, og at de private i første omgang bliver betalt en højere pris, mener Rasmus Lindblom:

- Før vi peger på ny lovgivning, så lad os kigge på helheden, siger han.

En anden modstander af bankgaranti som lovkrav er Vibeke Haaning.

.

Hun er direktør og ejer af plejefirmaet Blæksprutten, borgmesterkandidat for Venstre i Hjørring Kommune og formand for KA Pleje, der organiserer en tredjedel af de danske private plejefirmaer.

En bankgaranti vil låse en del af midler, som plejefirmaerne ellers ville kunne bruge til at investere i at gøre firmaerne bedre, mener hun.

"Det er noget af det mest effektive, det letteste at administrere og mest fair, man kan forestille sig."

Per Nikolaj Bukh, Aalborg universitet

- Det koster penge at skulle lægge ud til en bankgaranti. Penge der er bundet, skaber ingen værdi. Det er likviditet, der ikke er med til at vækste eller udvikle forretningen.

Sunde virksomheder kan sorteres væk

Hos Kommunerne Landsforening har man også betænkeligheder. Her frygter man, at bankerne vil komme til at sortere ellers sunde virksomheder fra på grund af forkerte hensyn.

- Det ville jo være rigtigt ærgerligt, hvis man holdt lokale virksomheder ude, der sagtens kan være sunde, men er i nogle områder af landet, hvor det kan være svært at få pengeinstitutterne til at spille med, siger Thomas Adelskov (S), formand for KL’s Social og Sundhedsudvalg.

Den bekymring er reel nok, understreger professor Per Nikolaj Bukh.

Men bankgarantien er ifølge ham fortsat den bedste løsning, vi har, hvis konkurserne skal stoppes.

- Det er noget af det mest effektive, det letteste at administrere og mest fair løsning, man kan forestille sig , siger han.

Dette er den fjerde artikel i en serie, hvor DR på web, radio og TV sætter fokus på forholdene i den private pleje. Læs de tre foregående herunder:

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på nord@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.