Babyboom giver trængsel på afdelingen for tidligt fødte

35 børn er indlagt på Aalborg Universitetshospitals neonatalafdeling - der er plads til 20

På Aalborg Universitetshospitals neonatalafdeling, afdeling for for tidligt fødte børn, har læger og sygeplejersker nok at se til.

Der er 35 for tidligt børn indlagt, men afdelingen er kun normeret til 20.

- Som det er lige nu, så arbejder vi på højtryk. Men der er ikke nogen børn, som bliver afvist, fortæller overlæge på afdelingen, Lars Bender.

Neonatalafdelingen på Aalborg Universitetshospital plejer at sende børn til sygehusene i Region Midtjylland, hvis de har for mange, men der er problematikken den samme. I steder har neonatalafdelingen allieret sig med de øvrige børneafdelinger på Aalborg Universitshospital for at få plads til alle.

- Vi fik at vide tidligt i sommer, at vi skulle regne med et øget fødselstal i sommerperioden. Det vi ser nu, er et uforberedt øget fødselstal, siger Lars Bender.

Ifølge viceklinikchef på Aalborg Universitetshospital, Lise Hansen, er der en helt særlig grund til, at fødselstallet er steget netop nu.

- Vi oplever en 10% stigning i antallet af fødsler på hospitalet. Det er de store årgange, der føder nu, siger hun.

Foreløbigt er der plads til alle børn, men hvis fødselstallet fortsætter på samme niveau, må hospitalsledelsen skride til handling.

- Hvis udviklingen fortsætter, må vi selvfølgelig forholde os til, om der skal ansættes mere personale på de forskellige afsnit, siger Lise Hansen.

Facebook
Twitter