Barnegrav fra middelalderen fundet under alter i Nordjylland

Arkæologer gør spændende fund under den nu fjernede Mårup Kirke ved den nordjyske vestkyst

  • Barnegraven under udgravning af museumsinspektør Jakob Kieffer-Olsen og frivillig medhjælp Frank Norman Sørensen. Graven er yngre end kirkens byggelag og er altså sandsynligvis fra 12-1300-tallet. (© Nationalmuseet)
  • Den tømte barnegrav. (© Nationalmuseet)
  • Arkæologerne Hans Mikkelsen og Jakob Kieffer-Olsen graver sammen med maskinfører Kurt Jensen. (© Nationalmuseet)
  • I forgrunden ses fundamenterne til de to våbenhuset, hvoraf det ældste er fra middelalderen og efterfølgeren fra 1800-tallet. (© Nationalmuseet)
  • Tidligere er der også fundet en præstegrav under kirken. Her blev der fundet en seglstampe med teksten (oversat fra latin): Præsten Mikkel Jensens segl. Typemæssigt er den fra 1400-tallet. (© Nationalmuseet)
  • Samme præstegrav, før den blev udgravet. Det var metaldetektorfører Michael Ejstrup Nielsen, der fandt et spændende signal i jorden. (© Nationalmuseet)
1 / 6

Selv efter de sidste dele af Mårup Kirke på Lønstrup Klint er fjernet, så bliver den gamle middelalderkirke ved med at overraske arkæologerne.

Nationalmuseet har nu fundet en barnegrav under alteret i kirken, der er blevet flyttet, fordi havet æder kysten.

- Det er specielt, og vi betragter det som et meget spændende fund, siger arkæolog Henriette Rensbro, der har stået for udgravningen af kirkens fundament.

Formentlig barn fra fin familie

Barnegraven kan ikke umiddelbart dateres præcist, men det lader til at være en tidlig middelaldergrav. Måske fra tiden omkring kirkens opførelse i 1200-tallet.

Meget tyder på, at barnet kom fra en fin familie, fortæller Henriette Rensbro.

- I det hele taget er det finere at blive begravet inde i kirken end udenfor. Og der er heller ingen tvivl om, at det så derudover er en vigtig og finere placering under altereret, siger kirkearkæologen.

Fund skal sammenlignes med andre grave

Nationalmuseet vil nu sammenligne den nordjyske gravplads med fund fra andre europæiske kirker for at se, om det eksempelvis har været i en bestemt periode, man begravede under alterbordet.

- Eller om der måske snarere er tale om, at alteret er blevet flyttet eller først muret efter begravelsen, siger Henriette Rensbro.

Var ved at synke i havet

Mårup Kirke er siden 2008 taget ned i etaper i takt med, at havet har ædt sig tættere og tættere på. Da kirken blev opført i 1200-tallet var der omkring to kilometer til skrænten. Da den sidste sten blev fjernet i september 2015, var der kun få meter.

Selv om udgravningerne ved kirken reelt er slut, har Nationalmuseet i denne uge fotograferet skrænterne nord for kirken med en drone.

Håbet er, at billederne afslører grave dateret før stenkirkens bygning i 1200-tallet.

Facebook
Twitter