Bilboom på de danske veje: Flere tager bilen og dropper cykel, tog og bus

Siden 2009 er der kommet 17,5 procent flere biler på vejene. Men politisk vil man ikke begrænse privatbilismen, mener ordfører.

Biltransporten har de seneste år vundet frem, mens andre transportformer er gået tilbage. (Foto: Dennis Lehmann © Scanpix)

Når vi skal på arbejde, i skole eller på familiebesøg foregår en stadig større del af transporten i bil.

Siden 2009 er der kommet 366.448 biler flere på de danske veje, hvilket svarer til en stigning på 17,5 procent.

Samlet set gør det, at andelen af persontransport i bil frem til 2016 er steget fra 78,8 procent til 79,2 procent, mens vi samtidig benytter både cykel, bus og specielt tog mindre, end vi gjorde i 2009. Det viser tal fra Vejdirektoratet, som Jyllands-Posten bragte tirsdag.

Netop i 2009 lavede man ellers en ’grøn’ transportaftale i Folketinget til en værdi af 94 milliarder kroner, der blandt andet skulle styrke den kollektive trafik.

Men det har tilsyneladende ikke ændret vores vaner.

Trafikforsker Harry Lahrmann fra Aalborg Universitet tvivler på, at der nu er politisk vilje til at begrænse kørslen i private biler.

- Når man gør bilerne billigere, og benzinen ikke bliver dyrere, så køber folk flere biler. Og der er ikke længere nogen grund til at tro på, at politikerne for alvor vil gøre noget for at begrænse privatbilismen, siger Harry Lahrmann til avisen.

Den private bil giver frihed

Hos Socialdemokratiet ærgrer transportordfører Rasmus Prehn (S) sig over, at der ikke er gjort mere for at gøre grønnere alternativer mere attraktive.

Men han mener ikke, at færre i biler i sig selv er noget at stræbe efter.

- Det er ikke noget formål i sig selv at begrænse privatbilisme. Det giver en stor frihed at have en privat bil, og hvis bilerne bliver mere miljøvenlige, kan det være positivt, siger han til DR.

Rasmus Prehn understreger i den sammenhæng, at Socialdemokratiet ikke har været med i den nedsættelse af registreringsafgiften, som regeringen og Dansk Folkeparti har gennemført for at gøre det billigere at erhverve sig en bil, men at partiet derimod har lagt stemmer til en udvidelse af togfonden uden om regeringen.

- Det er ikke os i Socialdemokratiet, der har gjort de her biler billigere. Det er en udvikling, der er sket med den borgerlige regering, og det kan altså betyde mere trængsel og større miljøproblemer.

Men hvis vi sidder med et rødt flertal efter et valg, vil I så være villige til at kigge på bilpriser og benzinpriser?

- Det er ikke det, der ligger lige for. Det, der ligger lige for er, at vi fortsætter med en ambitiøs investering i den kollektive trafik, så der er fornuftige alternativer, siger Rasmus Prehn, der trods udviklingen i biltrafikken tror, at flere vil se en idé i at tage cyklen eller benytte kollektiv trafik fremover.

- Når man kommer ind til de største byer, hvor der er trængsel, tror jeg, at mange af egen fri vilje vil vælge kollektiv trafik, eventuelt kombineret med at cykle i en af enderne, så man også får lidt motion. Det er en udvikling, der kommer stødt og roligt.

Facebook
Twitter