Bladbiller og kvælstof truer den danske lyng

Lyngen trues af både bladbiller og kvælstof fra landbruget. Den rette indsats kan dog være med til at redde lynghederne.

Lyngplanterne har det svært, men de kan reddes med den rette indsats. (Foto: Birgitte Melbye © DR)

Det røde lyngtæppe er truet fra flere sider. Derfor skal der gøres en stor indsats, hvis ikke den skal forsvinde helt i mange områder.

Det siger blandt andre biolog John Mønsted Jensen fra Rebild Kommune.

- Lyngen er nødlidende, og man skal gøre noget, hvis man vil bevare den. Det kræver en kontant indsats. Man ser mange visne lyngplanter, der er knæhøje, gamle og ikke længere trives, forklarer han.

Årsagerne til hedelyngens tilbagegang er mange. Både forældelse, bladbiller og for megen næring fra landbrugets kvælstofnedfald til lyngens konkurrenter i naturen er en del af forklaringen.

 

Lyngheden er nemlig en tør naturtype, og lyngen klarer sig godt i udpint jord, forklarer biologen.

Vigtig for planter og insekter

Hvis lyngheden forsvinder, så kan det også gå ud over nogle af de andre planter, der er så karakteristiske for denne naturtype.

Vi risikerer at sige farvel til revling, hønebær, tyttebær, blåbær og djævelsbid.

Lider planterne, så gør insekterne det også. Den sjældne sommerfugl hedepletvinge er næsten udryddet, og den findes kun fire steder i den danske natur.

Hedepletvinge kendes på sin spraglede tegning i sort, gul og orange. Den lever på fugtige heder og enge, hvor der ikke bruges gødning.

Desuden skal der være mange planter af djævelsbid, som larverne lever af.

Lyngen kan reddes

Man kan bevare hedelyngen, hvis lyngarealer ryddes for bøgeskud, bregner og forskellige slags græs, som truer med at kvæle lyngen.

Det kan ske med maskiner eller ved hjælp af kontrolleret afbrænding, fortæller biolog John Mønsted Jensen.

Når arealerne er ryddet, kan lyngens frø spire frem og blive til nye lyngplanter. Og derefter er det vigtigt, at dyr får lov at græsse. De gør nemlig et kraftigt indhug i lyngens konkurrenter.

Hedelyngen blomstrer i perioden juli til september.

Facebook
Twitter