Borgmester: Energirådgivning har svigtet

Scenarierne var alle positive, da Aalborg Kommune investerede i kraftværk, fremhæver Thomas Kastrup-Larsen.

Det var blandt andet for at undgå varslede prisstigninger hos den tidligere ejer Vattenfall, at Aalborg Kommune købte Nordjyllandsværket. (Foto: vattenfall.se)

Da Aalborg Kommune i juni sidste år betalte 725 millioner kroner for Nordjyllandsværket, var håbet blandt andet at kunne imødekomme prisstigninger på varmeregningen.

I dag kan borgere i kommunen så konstatere, at de i snit kommer til at betale omkring 2.000 kroner mere om året med virkning fra juni.

Den udvikling kommer bag på borgmester Thomas Kastrup-Larsen, der mener, at rådgivningen i forbindelse med købet har været mangefuld.

- Vi fik jo lavet en lang række forskellige scenarier i forbindelse med købet, og de var alle sammen positive. Man må bare sige, at rådgivingen har svigtet, siger han.

Fra første til fjerde plads

Både bestyrelse og borgmester begrunder prisstigningen med faldende indtægter i forbindelse med slag af elektricitet.

- Strømprisen har ændret sig markant i nedadgående retning. Jeg er rigtig ærgerligt over, at man er nødt til at sætte prisen op, siger Thomas Kastrup-Larsen.

I den anden side af byrådssalen frem pointerer den konservative rådmand Thomas Krarup, at man her var klar over risikoen.

- Det her er netop, hvad vi fra borgerlig side advarede om kunne ske, inden kommunen besluttede at købe Nordjyllandsværket for over 700 millioner kroner, siger han.

Med prisstigningen går Aalborg Kommune fra at have de billigste priser på fjernvarme til nu at være nummer fire blandt de seks store danske byer Odense, Esbjerg, Aarhus, Randers og København.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på nord@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.