Borgmester: Sommerhuse på stranden er et sikkerhedsproblem for badegæster

I snart fem måneder har stormramte sommerhuse ligget på stranden i Nordjylland. Nu må de væk, siger borgmesteren.

Sådan så der ud på Nørlev Strand efter stormene Dagmar og Egon i januar 2015. I dag er nogle af sommerhusene røget helt ned på stranden - og det er for farligt for badegæsterne, mener borgmesteren. (Foto: Eva Jensen © DR Nordjylland)

Dit sommerhus skal være væk inden mandag, ellers bliver det fjernet for egen regning.

Det er den besked, som sommerhusejer Kim Bejstrup ved Nørlev Strand har fået af Hjørring Kommune.

Syv sommerhuse røg helt eller delvist ned af klitterne ved efterårets storm, deriblandt Kim Bejstrups.

Hans sommerhus ligger helt nede på stranden, og han er langt fra tilfreds med kommunens besked.

Klaget til Statsforvaltningen

- Det får den konsekvens, at mit bevismateriale forsvinder, og derudover får jeg en klækkelig regning fra Hjørring Kommune, som de mener, jeg skal betale.

Kim Bejstrup har klaget over påbuddet til Statsforvaltningen, som endnu ikke har behandlet klagen. Derfor forstår han ikke, hvorfor kommunen kræver sommerhuset fjernet nu.

- Jeg har ikke på noget tidspunkt sagt, at jeg ikke vil fjerne sommerhuset. Det skal bare gøres i den rigtige rækkefølge. Der er stadig en masse ubesvarede spørgsmål, og dem vil jeg have belyst inden.

Borgmester: Fælden klapper nu

Men Hjørring Kommune kræver, at sommerhuset bliver fjernet senest i dag, eller at der ligger en klar plan for, hvornår det sker. Det er en nødvendighed, siger borgmesteren:

- Fælden klapper nu, for vi er både presset af lovgivning og af, at der snart kommer rigtig mange turister på vores strande. Så er det et sikkerhedsspørgsmål, siger borgmester i Hjørring Kommune, Arne Boelt (S).

Den vurdering er Kim Bejstrup dog ikke enig i. Han mener ikke, sommerhuset er til fare for offentligheden.

Økonomisk i klemme

- Vi har besigtiget sommerhuset løbende for at sikre, at der ikke er fare, og vi har samtidig afskærmet sommerhuset.

Kim Bejstrup føler sig svigtet af både kommune og stat i sagen, fordi der ikke er nogen steder at hente hjælp til at få dækket tabet af sommerhuset, og fordi huset nu kræves fjernet for egen regning, før forsikrings- og klagesager er afgjort.

- Man har fuldstændig tilsidesat fornuften i det her spil og er fuldstændig ligeglade med, at der nu er nogle sommerhusejere, der står til en alvorlig økonomisk øretæve.

Borgmester Arne Boelt føler dog, at kommunen har gjort meget for at hjælpe sommerhusejerne.

- Vi har været både langmodige, og vi har været på sommerhusejernes side. Vi har skrevet breve til ministeriet og til Stormrådet. Vi har gjort alt, og nu er vi kommet dertil, hvor vi ikke ser andre løsninger, end at det her påbud skal efterleves.