Byggematador sigtet for at rydde fredet Skagen-klit: Firmaet har i årevis bygget ovenpå fortidsminder

Seks gange på fem år har Slots- og Kulturstyrelsen måttet skride ind.

City-Ejendomme Aalborg har eksisteret siden 1991 og ejer og udlejer blandt andet ejendomme i byens midtby og gågader. (Foto: Rasmus Jungersen © DR Nórdjylland)

Fortidsminder er gået tabt, i forbindelse med at virksomheden City-Ejendomme Aalborg igennem de seneste fem år har gennemført anlægsarbejde i det centrale Aalborg.

Det vurderer Nordjyllands Historiske Museum.

Ikke mindre end seks gange er firmaet blevet meldt til Slots- og Kulturstyrelsen af Nordjyllands Historiske Museum.

Direktøren for City-Ejendomme Aalborg, Hans Mølgaard Andersen, blev kendt i offentligheden, da han tidligere på året stod frem som én af de sigtede i sagen fra Skagen, hvor to fredede klitter havde fået skrællet toppen af i løbet af natten.

Hver eneste gang, Nordjyllands Historiske Museum har klaget, har Slots- og Kulturstyrelsen givet virksomheden et såkaldt standsningspåbud.

Det betyder, at firmaet er blevet beordret til at stoppe deres arbejde, indtil arkæologer har undersøgt, hvad der er blevet fundet.

Men det har ifølge Nordjyllands Historiske Museum ikke altid været tids nok til at undgå skader.

- Konsekvensen har været, at der er gået væsentlige fortidsminder tabt. Det vil sige fortidsminder, hvor vi aldrig får kendskab til, hvilken karakter de har haft, fortæller afdelingsleder for arkæologi på Nordjyllands Historiske Museum Torben Sarauw.

Museets egne arkæologer har undersøgt jorden i de tilfælde, hvor der er blevet givet standsningspåbud til City-Ejendomme Aalborg.

Det er blandt andet såkaldte kulturlag fra middelalderen med rester efter bygningsværker og bolværk, der ifølge museet er gået tabt i forbindelse med City-Ejendomme Aalborgs anlægsarbejde.

Men det er City-Ejendomme Aalborg og direktør Hans Mølgaard Andersen uenig i og har i forbindelse med et af standsningspåbuddene lagt sag an mod Slots- og Kulturstyrelsen med påstand om, at påbuddet var ulovligt.

City-Ejendomme Aalborg tabte i første omgang sagen i byretten, men har efterfølgende anket afgørelsen til Vestre Landsret, hvor sagen endnu ikke er afgjort.

‘Udtryk for utrolig foragt’

Blandt politikerne i det aalborgensiske byråd vækker firmaets handlinger harme.

- Det er udtryk for, at Hans Mølgaard Andersen i de her sager udviser en utrolig foragt - ikke bare over for lovgivningen og regler - men også over for den historiske arv. Det synes jeg er rigtig, rigtig ærgerligt, siger Enhedslistens byrådsmedlem, Per Clausen.

Hans socialdemokratiske kollega i byrådet, Hans Henrik Henriksen, der samtidig er By- og Landskabs-rådmand, vil nu gå ind i sagen.

- Det er nødvendigt, at vi aftaler nogle spilleregler for de projekter, som City-Ejendomme har i den centrale bykerne i Aalborg, hvor der kan være noget af historisk værdi, siger han og fortsætter:

- Det gør ondt i maven på mig, når jeg hører det her. Jeg synes ikke, det er i orden, at man på den måde sådan set skalter og valter med vores kulturarv.

City-Ejendomme Aalborg har hovedkontor på en af byens mest prominente adresser. Bygningen, der ligger på havnefronten i Aalborg, har tidligere været meget omdiskuteret, fordi Hans Mølgaard Andersen byggede huset højere, end lokalplanen tillod. Det endte med, at Hans Mølgaard Andersen fik to dispensationer fra lokalplanen. (Foto: Rasmus Jungersen © DR Nórdjylland)

‘Vi kan ikke se, der er gået noget tabt’

Slots- og Kulturstyrelsen har siden 2015 udstedt 11 standsningspåbud i alt.

Dermed står Hans Mølgaard Andersen og hans firma altså for over halvdelen af det samlede antal.

DR har gentagne gange forsøgt at få Hans Mølgaard Andersen til at forholde sig til den kritik, som både myndigheder og lokalpolitikere retter mod ham og det firma, han er direktør for.

Han har dog ikke ønsket at deltage i et interview, men har i stedet bedt byggelederen i firmaet, Johnny Tøttrup, om at svare på spørgsmålene.

Han mener ikke, at City-Ejendomme Aalborg er skyld i, at der er gået bevaringsværdigt materiale og fortidsminder tabt, som Nordjyllands Historiske Museum ellers hævder.

- Vi kan ikke se, der er gået noget tabt. Hvis der har været noget, har vi altid stoppet arbejdet og tilkaldt de relevante personer.

Han mener, at Nordjyllands Historiske Museum har behandlet City-Ejendomme Aalborg uretfærdigt.

- Min fornemmelse er, at museet kører hårdere på City-Ejendomme. Andre steder i landet har vi en fornemmelse af, at man har et tæt samarbejde med entreprenører og grundejere. Her kommer man pludselig på pladserne og udsteder standsningspåbud, på trods af at de har deres daglige gang på pladserne, siger Johnny Tøttrup.

Folketingspolitikere vil have ministeren på banen

Sagerne fra Aalborg får nu Nordjyllands Historiske Museum til at foreslå, at det skal være lovpligtigt for bygherrer at lave arkæologiske forundersøgelser i områder, hvor bevaringsværdige ting kan ligge begravet.

- Hvis folk bare graver og bygger i middelalderbyerne, som de har lyst, er det vigtig viden, der går tabt. Det er jo vores allesammens historie, vi på den måde mister, siger Torben Sarauw.

På baggrund af DR’s afdækning af sagen vil folketingspolitikere nu have kulturministeren på banen.

Museumsordfører for Enhedslisten Christian Juhl kalder sagen for en skandale.

- Det er skandaløst at høre. Det er netop det, vi skal prøve at undgå, hvis man arbejder i et område, hvor der er mulighed for at støde ind i bevaringsværdige ting, for så skal man være meget opmærksom.

Christian Juhl mener, at forslaget fra Nordjyllands Historiske Museum er en god idé. Det vil han nu tage videre til kulturminister Joy Mogensen (S).

Fungerende kulturordfører for Danske Folkeparti, Pernille Bendixen, vil også gå til ministeren - hun vil dog kende konsekvenserne af en ny lov, før hun vil stemme for:

- Jeg vil meget gerne have, at ministeriet og ministeren kommer på banen med noget fakta omkring det her. For hvis vi skal til at lave en lovændring, fordi der er én mand, der ikke kan finde ud af at rette ind, så skal vi selvfølgelig også vide, hvad konsekvenserne er, siger hun.

Artiklen er blevet opdateret den 22. oktober.

Følgende sætning "Men det har ikke altid været tids nok til at undgå skader", er blevet præciseret til "Men det har ifølge Nordjyllands Historiske Museum ikke altid været tids nok til at undgå skader."

Desuden er følgende afsnit blevet tilføjet andetsteds i artiklen:

"Men det er City-Ejendomme Aalborg og direktør Hans Mølgaard Andersen uenig i og har i forbindelse med et af standsningspåbuddene lagt sag an mod Slots- og Kulturstyrelsen med påstand om, at påbuddet var ulovligt. City-Ejendomme Aalborg tabte i første omgang sagen i byretten, men har efterfølgende anket afgørelsen til Vestre Landsret, hvor sagen endnu ikke er afgjort."

Facebook
Twitter