Covid-19 kan smitte fra mink til mennesker, viser forskning på nordjyske farme

Alligevel anbefaler myndighederne ikke længere, at minkene slås ned.

I ét tilfælde er covid-19 gået fra mink til mennesker, vurderer en forskningsgruppe. (Foto: © ASGER LADEFOGED, Scanpix)

I alt fire minkfarme i Danmark har været ramt af covid-19 siden det første smittetilfælde den 17. juni.

Og i mindst et tilfælde er der sket smitte fra mink til mennesker.

Men selvom forskerne nu ved, at det kan ske, anbefaler myndighederne ikke, at minkbesætninger skal slås ned, som de gjorde det i starten af epidemien.

- Vi skal holde fast i, at covid-19 først og fremmest smitter mellem mennesker, lyder det fra Fødevarestyrelsens beredskabschef, Nikolas Kühn Hove.

Smitte ramte mink først

I lang tid blev det diskuteret, om der faktisk var en risiko for at smitte kunne gå fra mink til mennesker.

Det var også på den baggrund, at man ved de første tre smittetilfælde på danske minkfarme valgte, at minkene skulle slås ihjel. Det skete ud fra et forsigtighedsprincip for at undgå smittespredning.

Siden er retningslinjerne ændret.

Når forskerne nu mener at kunne slå fast, at der er sket smitte fra mink til mennesker, skyldes det, at man har nærstuderet udbruddet omkring Hjørring, hvor flere af minkfarmene ligger.

Efterhånden som smitten spreder sig, sker der små mutationer i virusset og ved at undersøge de mutationer, kan man koble de enkelte smittetilfælde til hinanden.

På den ene minkfarm kan man se, at smitten først ramte minkene, og at smitten, da den ramte personer på gården, havde nogle af de samme mutationer, som man så i test fra minkene.

Det peger på, at smitten er gået fra mink til mennesker.

Det fortæller overlæge og virusforsker ved Statens Serum Institut Anders Fomsgaard.

- Da de mennesker, der var tæt ved minkene, blev syge, var alle 10.000 mink på farmen allerede smittet, og det tager altså en måneds tid eller mere at smitte sådan en hel farm.

- Så den smitte, der er foregået, må have gået fra mink til mennesker, siger han.

Svær situationen som avler

I forbindelse med forskningen har man også kigget på om virusset, efter at have bevæget sig mellem mink og mennesker, er blevet mere smitsomt eller mere dødeligt.

Det er der dog ikke noget, der tyder på.

Det har højest betydet, at smitten mellem mink er begyndt at gå lidt hurtigere, fortæller Anders Fomsgaard.

- Vi kan ikke se, at egenskaber har ændret sig. Det er simpelthen bare nogle små markeringer eller fingeraftryk, som vi kalder det, siger Anders Fomsgaard.

Det var den 7. juli, at myndighederne ændrede retningslinjerne, så minkene ikke længere skal slås ned, i tilfælde af at der konstateres smitte på en farm.

Det betyder, at minkavlerne ikke længere skal frygte at miste hele deres livsværk, hvis smitten rammer.

Modsat er det ikke så betryggende at vide, at der faktisk kan ske smitte fra mink til mennesker.

Det siger minkavler og formand for Nordjyllands Pelsdyravlerforening John Elling.

- Som farmer er jeg blevet mere beroliget over, at jeg ikke skal frygte, at min besætning, hvis den rammes af covod-19, bliver nedpelset.

- Men et eller andet sted vil jeg også gå i en vis frygt for, at jeg går hen og får det.

Derfor er han også særlig opmærksom på, om hans mink opfører sig anderledes, end de plejer eller udviser symptomer på sygdom.

Tætsiddende briller og bad

I forbindelse med den nye strategi for smitte på minkfarme, er der lavet en række nye retningslinjer for minkfarmerne.

Det betyder blandt andet, at ejerne skal lave en detaljeret plan for smittebeskyttelse, og at medarbejderne skal bære mundbind, handsker og skifte tøj, når de har været hos minkene.

Man må heller ikke flytte mink mellem besætningerne.

Hvis der er konstateret smitte, skal medarbejderne bruge nogle helt særlige masker - de såkaldte FFP3-masker, som yder en særlig beskyttelse.

Derudover skal de bære tætsluttende briller og gå i bad, inden de forlader minkfarmen.

Det betyder ifølge Fødevarestyrelsens beredskabschef Nikolas Kühn Hove, at risikoen for smitte fra mink til mennesker er lille.

- Smitte mellem mennesker og mink kan forekomme, og det er netop på det grundlag, at de regler, der er i dag, er bygget. Så det har vi taget højde for, siger han.

Fødevarestyrelsen: Risikoen er lav

Han kan dog godt forstå, at nogle kan blive nervøse, når de hører, at der kan ske smitte fra mink til mennesker.

- Men vi må også konstatere, at de nuværende regler og smittebeskyttende tiltag, herunder en jernring rundt om den farm, der er smittet, gør risikoen lav og håndterbar. Vi mener, det er forsvarligt.

Man skal heller ikke være bekymret, hvis man som borger færdes i et område, hvor der er en farm, hvor der er konstateret smitte?

- Det skal man ikke være bekymret for. Vi ved fra studier i Danmark og Holland, at smitten ikke kommer ud af de minkhuse, der er. Den er kun op til en meter fra minkenes næse, om man så må sige. Så det er ikke noget, der gør, at man selv som borger skal være bekymret.

- Risikoen for smitte mellem mink og mennesker er hos dem, der arbejder med mink og er helt tæt på. Og de skal have særlige værnemidler, også selvom minkene ikke er smittet.

Fødevarestyrelsen tester for tiden alle danske minkfarme for covid-19. Det seneste tilfælde af smitte på en minkfarm blev konstateret den 14. august.