Danmarks Naturfredningsforening tager skarpt afstand fra regelbrydere

- Landmændene kan ikke bare selv bestemme, at de vil gøde mere.

Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening tager skarpt afstand fra landmænd, der vælger at gøde mere. (Foto: Lis Eilsøe © DR)

Danmarks Naturfredningsforening kalder det selvtægt, hvis danske landmænd begynder at gøde markerne mere, end de har lov til.

Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug forventer, at flere hundrede landmænd vil bryde reglerne. De har hyret seks laboratorier til at analysere vandprøver fra landmændenes dræn for at vise, at det ikke vil betyde en yderligere belastning af miljøet.

Men det tager præsident Ella Maria Bisschop-Larsen fra Danmarks Naturfredningsforening stærkt afstand fra:

- Vi har nogle vurderinger af, hvor meget det er muligt for landmanden at forurene, uden at vi får en øget miljøbelastning. Og så kan de ikke bare selv bestemme, at de gøder noget mere, siger hun.

Allerede mere end naturen kan tåle

Hun er ikke tilfreds med, at Bæredygtigt Landbrug hyrer laboratorier til at analysere vandprøver, da landbrugets belastning på miljøet skal ses i et samlet billede:

- Det er den mængde, der alt i alt kommer ud i vores fjorde, søer og vandløb, der belaster vores miljø. Og i øjeblikket ligger det langt over, hvad vores natur kan tåle, siger Ella Maria Bisscop-Larsen.

Danmarks Naturfredningsforening har taget kontakt til miljøministeren, og NaturErhvervstyrelsen, der kontrollerer landmændene, vil ty til sanktioner mod de landmænd, der bryder reglerne.

 

Facebook
Twitter