Der er gået kludder i optællingen af flagermus i Danmark

Den seneste opgørelse over flagmus viser sig at være behæftet med graverende fejl.

I Mønsted Kalkgruber overvintrer mellem 2.500 og 3.000 damflagermus. (Foto: Steen Agger © DR Brugerbilleder)

Alle danske flagermus optræder på listen over beskyttede dyr i EU, og Danmark er derfor forpligtet til at holde øje med, hvordan det går med de forskellige flagermusarter i landet.

I den seneste måling fra 2014 til 2015 kunne man så konstatere, at den særlige damflagermus var så godt som forsvundet fra Vendsyssel, Himmerland og Thy.

Men det undrede de eksperter, der skulle kvalitetssikre målingerne, og de dobbelttjekkede resultaterne.

- Den positive nyhed var så, at der er damflagermus, fortæller Morten Elmeros, der er en af de eksperter, der gik opgørelsen efter i sømmene. Til daglig er han seniorrådgiver ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet.

Optællingen af damflagermus er blot et eksempel på, at det er gået galt med registreringen af flagermus i Danmark i den seneste måling, og det betyder at en stor del af analysearbejdet skal laves om.

Selve registreringen foregår ved at bruge en form for detektor til at fange de lyde og skrig, som flagermusene bruger til at ekkolokalisere deres bytte for derefter at oversætte dem til en lavere frekvens, hvor det er muligt for mennesker at høre lydene og bestemme, hvilke arter der findes på bestemte steder.

Ærgerligt for naturforvaltningen

Miljøstyrelsen havde ved den seneste måling udliciteret registreringen af arter til en konsulent, som havde fået en underleverandør fra udlandet til at udføre opgaven, og det er altså her, at der er sket fejl.

Det er uheldigt for Danmarks muligheder for at forvalte naturen og sikre biodiversitet, mener Morten Elmeros.

- Det er ærgerligt, at man ikke kan sikre sig bedre kvalitet, når man sender ting i udbud, men desværre er det prisen, der betyder meget, mener han.

At fejlene skulle skyldes lav prissætning, afviser kontorchef hos Miljøstyrelsen, Jess Jørgensen, imidlertid.

Han ærgrer sig ligesom Morten Elmeros over fejlene, men glæder sig over, at man har fanget dem i opløbet.

- Jeg er glad for, at vi har fundet de her fejl, så vi har mulighed for at få dem genoprettet, inden vi kommer til at skal lave forvaltning på de data, vi har fået, siger han.

Fejlene i optællingen er sket ved selve analysen af de optagelser, man har lavet, og derfor skal man nu gå alle optagelser igennem igen, før de kan tages i brug.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra den underleverandør, der har udført opgaven. Han fortæller DR Nordjylland, at han vil have mulighed for at tale med Miljøstyrelsen og læse rapporten med kvalitetssikring, før han udtaler sig.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på nord@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.