DGI accepterer nye regler for 40.000 skytter - men tvivler på, at de virker

Til sommer strammes der op på våbenreglerne, så alle fritidsskytter skal have en særlig godkendelse.

De nye regler kommer blandt andet i kølvandet på drabet på den 43-årige politimand Jesper Jul den 6. december 2016. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Scanpix)

Er du medlem af en skytteforening uden at have dit eget våben? Så skal du inden 1. juni have en såkaldt vandelsgodkendelse for fortsat at være aktiv i foreningen.

Indtil nu har vandelsgodkendelsen, hvor politiet vurderer, om du er egnet til at erhverve, bære, besidde eller anvende et våben, kun været krævet i de tilfælde, hvor medlemmerne har deres egne våben.

Men nu bliver reglerne strammet som følge af regeringens nye bandepakke og som reaktion på drabet på politimand Jesper Jul i december 2016. Her var gerningsmanden op til drabet medlem af en skytteforening, hvorfra han også stjal det våben, han benyttede.

I alt kommer de nye regler til at omfatte 40.000 medlemmer af de danske skytteforeninger, som nu skal forbi politiet for at blive godkendt.

Hos DGI Skydning accepterer man de nye regler, selvom det ifølge formand Lars Høgh er svært at vurdere, om det reelt har nogen betydning for sikkerheden.

- Jeg tror ikke, man kan sige noget om, om det bliver mere sikkert eller ej, men selvfølgelig er vi i skytteverdenen interesserede i, at det er så sikkert som overhovedet muligt i forhold til samfundet, og at de medlemmer, som vi har, naturligvis ikke har nogen banderelation, siger Lars Høgh.

Han oplever ikke stor modstand mod reglerne fra hans egne medlemmer, men han kunne håbe, at man fremover vil lave tiltag, der mere specifikt sigter mod at holde bandemedlemmer og andre kriminelle på afstand af skydevåben og ikke berører almindelige mennesker.

- Generelt accepterer folk, at det er sådan, man fra politisk hold ønsker det, og vi har som sådan ikke noget imod det, men vi synes, at det er at ramme den lovlydige borger for at holde den ikke lovlydige ude.

I tilfældet ved drabet i Albertslund vil han dog ikke udelukke, at de nye regler kunne have forhindret gerningsmanden i at anskaffe sig et våben, da det ville være usikkert, om manden kunne have fået sin godkendelse og dermed mulighed for at færdes i foreningen.

- I den helt konkrete situation kunne reglerne have hjulpet, men i forhold til bandemedlemmerne er situationen jo en anden, siger han.

- De 40.000 mennesker, som nu skal have gang i den her proces, bor rundt omkring i landet, og jeg er ret sikker på, at de eventuelle bandeproblemer, som vi har, er storbyrelaterede.

Hos Politiet hilser man lovændringen velkommen, men understreger samtidig, at der stadig er store problemer med det ulovlige våbenmarked, som den nye lov ikke berører.

Facebook
Twitter