Dyrene skal have fred og ro i kommunale skove

Aalborg kommuner opretter stille-områder i skove

Lundby Krat ved Gistrup er et trækplaster for børn og voksne - men der skal også være ro. (arkivfoto) (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Der skal være plads til skovskader, rådyr, ræve i vore skove. Men også til børn og motionister. Derfor er der oprettet stillezoner derude i det grønne.

Ideen fik Naturstyrelsen tilbage i 2012, hvor der blev oprettet stillezoner i de danske statsskove, så dyrene ikke skræmmes og forstyrres af mennesker. Nu melder flere kommuner sig også på banen.

I Aalborg Kommune arbejdes der på at få skabt stillezoner i to skovområder.

Der skal vær plads til de store rovfugle

Og det er der en speciel grund til, fortæller stadsgartner Kirsten Andersen.

- Vi har fået henvendelser, hvor borgere er bekymret over, om de store rovfugle forstyrres, siger stadsgartneren.

Eksempelvis har havørne ynglet i skove ved Hals og Lundby Krat. Men der skal også være plads til mennesker.

- Man skal afbalancere både folk og fæ, og der skal være plads til alle, siger Kirsten Andersen.

Zonerne er ikke markeret med hegn eller lignende, men gør det nemmere for brugere af skoven at finde ud af, hvor de kan bruge skoven uden at genere andre.

....og plads til mennesker

Og det er en god idé, siger biolog hos Danmarks Naturfredningsforening, Therese Nissen.

- Nogle bruger naturen til at fordybe sig, mens andre cykler eller løber, og der skal væer plads til alle. Derfor er stillezoner en rigtig god måde at fordele folk på ude i naturen, siger Therese Nissen.

I Aalborgs skovområder vil der blive informeret præcist om, hvilke områder i skovene der er beregnet til eksempelvis mountainbike-ryttere og til fordybelse.

Også i Vejle og Viborg arbejdes der på stillezoner i skovene.