Efter afslag på afslag: Utilfredse husejere trækker Kystdirektoratet i retten

50 husejere syd for Lønstrup har i ti år kæmpet for at få lov at kystsikre deres ejendomme. Nu har de fået nok.

For hver storm bliver afstanden mellem sommerhusene og skrænten kortere og kortere. (© PRIVATFOTO)

Når efterårsvejret puster liv i Vesterhavets bølger, rammer de kysten med stor kraft og kan tage store bider af klitterne med sig tilbage i havet.

Derfor har man i Lønstrup sikret sig med bølgebrydere, store sten og sandfodring, så havet ikke hiver sandet og jorden væk under husene i byen.

Samme muligheder har man imidlertid ikke haft sydvest for Lønstrup, hvor en gruppe af husejere i ti år har kæmpet for at få lov at lave samme type kystsikring, og nu har de stævnet Kystdirektoratet.

- Jeg mener, at situationen er akut for de huse, der ligger ud til kysten, siger sagsøgernes advokat, Hans Sønderby Christensen.

Beboerne ønsker kystsikring præcis som den ud for Lønstrup by, hvor bølgebryderne tager den første del af kraften af bølgerne, mens sikring med sten ved foden af klitten suppleret med sandfodring gør kysten i stand til at stå imod bølgerne.

Men beboerne har ved hver ansøgning fået afslag fra Kystdirektoratet, og imens kommer husene faretruende tæt på havets kant.

De omkring 50 medlemmer af ”Foreningen for kystsikring Lønstrup Sydvest” kræver i stævningen at blive behandlet på lige fod med deres naboer i Lønstrup, som fik deres kystsikring af staten i 1993.

- Det er efter min mening retsstridigt at nægte folk en retsstilling svarende til den, naboen har og ovenikøbet har fået det offentlige til at betale, siger Hans Sønderby Christensen, der mener af sagen er den første af sin art.

Sagsøgerne påberåber sig ret til at beskytte deres ejendom med henvisning til EU's Charter om grundlæggende rettigheder og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og er klar til selv at betale for kystsikringen.

På billederne nedenfor kan du se forskellen mellem kysten ud for Lønstrup by, hvor der er sikret med bølgebrydere og sten ved klitfoden, og kysten sydvest for byen, hvor klitterne ligger åbne for Vesterhavets bølger. Bemærk dog halmballerne på billedet, som er smidt ulovligt i et forsøg på at dæmme op og holde på klitsandet.