Eksperter: Forsinkelser og fejl i byggetegninger har spændt ben for udskældt sygehusbyggeri

Sygehusbyggeriet er blevet endnu dyrere, fordi der ikke har været styr på projektmaterialet, vurderer flere eksperter.

Det første spadestik til Nyt Aalborg Universitetshospital blev taget i oktober 2013. Byggeriet skulle stå færdigt i 2020, men det bliver tidligst færdig i 2026. Her ses byggeriet i 2018. (Foto: © Henning Bagger, Ritzau Scanpix)

Byggeriet af det nye hospital i Aalborg er gang på gang blevet forsinket og ramt af store budgetskred.

Nu vurderer flere eksperter, at én af årsagerne er, at der i flere år har været problemer med forsinkede byggetegninger og fejl og mangler i projektmaterialet. For det kan være svært at bygge et stort nyt sygehus, hvis der ikke er styr på byggeplanerne.

Projektet skulle have stået færdigt i 2020, men det er blevet rykket til 2026, og budgettet er indtil videre overskredet med godt 1,4 milliarder kroner.

Ekspert Lene Faber Ussing har læst rapporterne om byggeriet fra de seneste tre år, som viser, at der gentagende gange ikke har været styr på projektmaterialet.

Hun er viceinstitutleder på Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet, og hendes melding er klar.

- Jeg læser i rapporterne, at regionen har rykket for materiale fra rådgiverne. Det kan være tegninger og beskrivelser. Når håndværkerne ikke får dét til tiden, så kan de ikke komme videre med deres arbejde. Håndværkerne bygger jo efter beskrivelserne og tegningerne, der er lavet af rådgiverne, siger Lene Faber Ussing.

Det er totalrådgiveren, Indigo Konsortiet, der har ansvaret for at lave projektmaterialet.

Projektdirektør og ekspert er uenige

Når man skal bygge et stort sygehus som Nyt Aalborg Universitetshospital, er det forventet, at der kan opstå fejl og ændringer i byggeplanerne undervejs.

Det fortæller Martin Kjær, der er projektdirektør på byggeriet.

- I den ideelle verden er alt jo tegnet og regnet, inden man går i gang med at bygge. Men sådan gør man ikke i virkeligheden, så der er ændringer undervejs. Det gælder så om at få lavet de ændringer hurtigst muligt, siger Martin Kjær.

  • Vandskaderne har givet drivvåd isolering flere steder i byggeriets facader. (© Region Nordjylland)
  • Våd isolering. (© Region Nordjylland)
  • Her ses et af byggeriets facader, hvor store dele af murværket er gennemvæddet. (© Region Nordjylland)
1 / 3

Men det er ekspert Kim Haugbølle ikke enig i. Han er seniorforsker på Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet.

I det her tilfælde er omfanget af sene ændringer og forsinkelser af beskrivelser og byggetegninger ud over det sædvanlige, mener Kim Haugbølle.

- Der er mange ting, der tilsyneladende ikke er afklaret, og det er længe om at blive afklaret. Det ligger altså over det, man normalt ville forvente i et projekt, siger han.

Rapporterne viser, at problemet med manglende, ændrede eller forsinkede beskrivelser og tegninger fortsætter flere år - tilsyneladende uden at blive løst.

I tredje kvartal af 2020 er dele af sygehusbyggeriet kommet efter tidsplanen. Her viser rapporten, at der mangler afklaring på, hvordan flere forskellige dele af byggeriet skal bygges.

To år senere er der stadig problemer med, at tidsplanen skrider. I rapporten for tredje kvartal 2022 står der: 'Arbejdet er foregået i et ringere tempo end forudsat i den gældende tidsplan, hvilket i det væsentlige er forårsaget af udførelsen af en stor mængde projektændringer, manglende afklaringer på flere forhold samt fortsatte udfordringer med rekruttering af mandskab og mangel på materialer hos entreprenørerne.'

  • Der er steder på byggeriet, hvor der er alger på facaden. Dette kan skyldes vandskaderne, der kom frem i rapporten fra foråret 2023. (© Region Nordjylland)
  • I rapporten kom det også frem, at der flere steder er vand indenfor i sygehus byggeriet. Der er vandpytter på gulvene i 110 rum. (© Region Nordjylland)
  • Vandpyt indendørs. (© Region Nordjylland)
1 / 3

Håndværkere kan ikke arbejde

Når der igen og igen er forsinkelser og ændringer i de planer, som håndværkerne skal bygge efter, går det ud over både byggeriet og håndværkernes arbejde.

- Vi kan se i rapporterne, at entreprenørerne begynder at beklage sig over den manglende fremdrift i projektet. De kan ikke komme videre med deres arbejde. Det fører til forsinkelser og fordyrelser, siger Kim Haugbølle.

På byggepladsen er der forskellige typer af håndværkere som elektrikere, tømrer, murere, malere og lignende.

De er alle hyret ind i bestemte perioder, hvor de skal kunne udføre deres arbejde. Men når der er forsinkelser og ændringer i byggeplanerne, kan det ende med, at eksempelvis maleren ikke kan komme til at male som forventet, fordi der stadig mangler at blive trukket el.

Når et entreprenørfirma ikke kan komme videre, har de en masse håndværkere ansat, der ikke kan udføre deres arbejde - og det koster.

- Entreprenøren vil jo være nødt til at sende en ekstraregning for de folk og det grej, han har stående ude på byggepladsen, som ikke kan bruges i det omfang, man ellers havde regnet med, siger Kim Haugbølle.

Forsinkelser koster

Ekspert Lene Faber Ussing kalder de mange fejl og forsinkelser i blandt andet byggetegninger for et svigt fra totalrådgiveren Indigos side.

Når der mangler projektmateriale som byggetegninger, og håndværkere derfor ender med at gå i stå ude på byggepladsen, er det et problem.

- Det er meget afgørende både for tidsplanen, men katme også for økonomien. Hver gang håndværkere går i stå, koster det penge. Der er ingen af os, der arbejder uden at få løn, siger Lene Faber Ussing.

Men præcist, hvad fejl og mangler i byggetegninger og lignende har kostet, er svært at sige.

- Hvor store beløbene er for de her problemer, er det kun bygherren Region Nordjylland, der ved, siger Lene Faber Ussing.

DR har fremlagt kritikken for Indigo Konsortiet, som har ansvaret for projektmaterialet. De ønsker ikke at kommentere.