Elever og lærere glæder sig over kortere skoledage

På skole i Hobro har eleverne nu færre undervisningstimer og flere timer med to lærere

Line Duedahl Olesen glæder sig både over kortere skoledage og flere timer med to lærere, som Bymarkskolen i Hobro har indført i det nye skoleår. Foto: Anders Davidsen

RETTET fredag 25/8 2017 kl. 13.33: Bymarkskolen er ikke blandt de 50 skoler i Undervisningsministeriets forsøgsordning, der har fået lov til at eksperimentere med en kortere skoledag, som vi tidligere skrev. Bymarkskolen er derimod en af de skoler, der i det nye skoleår har fået lov til at reducere antallet af timer med kommunalbestyrelsens godkendelse som følge af en paragraf i folkeskolereformen.

- Det er dejligt, at dagene er blevet kortere. Vi har mere tid til venner, familie og til fritidsaktiviteter.

Sådan lyder det fra Line Duedahl Olesen, der går i 6.c på Bymarkskolen ved Hobro, som er blandt de skoler, der i det nye skoleår har fået dispensation til færre ugentlige timer på skoleskemaet.

For skolens 4.-6. klasser giver det tre færre undervisningstimer om ugen - og samtidig er der råd til en to-lærer-ordning i ni ud af elevernes 30 ugentlige undervisningstimer.

Men allerede siden 2014 har skolen forsøgt sig med en to-lærer-ordning, som nu er blevet opgraderet i det nye skoleår. Ordningen har nemlig vist rigtig gode resultater, fortæller skoleleder John Schultz:

- Vi har set en konstant fremgang i de nationale tests de sidste tre år, for med to lærere i undervisningen kan vi lave en bedre og mere alsidig undervisning og fange eleverne der, hvor de hver især er, siger han.

Ordningen har også haft positiv effekt på lærerens sygefravær, som er faldet. Derudover mener eleverne, at de får mere ud af undervisningen, når der er to lærere til at lære fra sig i klasselokalet.

- Når der er to lærere, så får man meget hurtigere hjælp, hvis der er en opgave, der er rigtig svær og mange, der sidder med hånden oppe. Så når man at få hjælp, så man kan komme videre, siger Casper Renberg Hollensen, der er Line Duedahl Olesens klassekammerat.

- I kraft af, at vi er to til både at planlægge, gennemføre og evaluere vores undervisning, så rammer og løfter vi de lidt mere udfordrede elever, men samtidig formår vi også at kvalificere og dygtiggøre de allerdygtigste elever, og det er en ligeså stor udfordring, siger Jonas Vestergaard, der er lærer på Bymarkskolen.

Kombinationen af to lærere i timerne og færre timer på skolebænken er ifølge Jonas Vestergaard en god cocktail, hvis man vil have dygtigere skoleelever.

- At skabe dygtige elever handler ikke kun om at gå i skole – det handler også om at lære sig selv at kende, og vi kan selvfølgelig lære dem rigtig meget i skolen og skolens rum, men der er også nogle ting, de skal lære udenfor skolen. Og den mulighed ligger måske i den time, de har fået fri før tid, siger han.