Et år efter Svinkløv: Brandsikkerheden halter på hundredvis af overnatningssteder

Ifølge en ny opgørelse er brandsikkerheden forældet på mange ældre overnatningssteder.

I dag skal overnatningssteder leve op til de sikkerhedstandarder, der blev krævet, da stedet blev opført. I Svinkløv Badehotels tilfælde skulle man altså leve op til brandsikkerhedskravene for år 1925. Det møder kritik fra Danske Beredskaber. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix/Arkivfoto)

I morgen er det et år siden, at Svinkløv Badehotel brændte ned til grunden. Og i den forbindelse har interesseorganisationen Danske Beredskaber undersøgt brandsikkerheden på danske overnatningssteder, som er opført før år 2007.

Konklusionen er, at brandsikkerheden halter gevaldigt på de ældre overnatningssteder. I alt er der 739 steder, hvor brandsikkerheden ikke lever op til de standarder, som Danske Beredskaber anbefaler.

Et af de helt store problemer er manglende varslingsanlæg, som fortæller beboerne, at der er brand, eller et alarmeringsanlæg som automatisk tilkalder beredskabet.

Bjarne Nigaard, sekretariatschef i Danske Beredskaber, er forfærdet over opgørelsens resultater.

- Jeg vidste godt, at det stod skidt til på en del ældre overnatningssteder, men jeg er rystet over, at tallet er så højt, siger han.

Det er Beredskabsstyrelsen, som har bedt Danske Beredskaber om at lave opgørelsen for at danne sig et overblik over situationen.

Det fortæller kontorchef Susan Nissen.

- Hvis det viste sig, at det kun var på Svinkløv Badehotel, at der var problemer, så var det meget at skærpe reglerne for alle andre hoteller, mener hun.

Danske Beredskaber peger især på problemer ved ældre overnatningssteder med flere etager. Her anbefaler organisationen, at der er installeret et automatisk brandalarmeringsanlæg, men dette er ikke tilfælde i lidt over 73 procent af de tilfælde, man har undersøgt.

- Det er vores klare faglige vurdering, at steder med flere etager bør have denne type anlæg, så man bliver advaret, selv om man ligger og sover på en helt anden etage, end hvor det brander, siger Bjarne Nigaard.

Men selvom Danske Beredskaber anbefaler, at alle overnatningssteder løbende opgraderes med brandtekniske installationer, bryder de ældre hoteller ikke nødvendigvis loven, hvis de undlader af opdatere brandsikkerheden. I dag skal overnatningsstederne nemlig kun leve op til de sikkerhedstandarder, der blev krævet, da stedet blev opført.

I Svinkløv Badehotels tilfælde skulle man altså leve op til brandsikkerhedskravene for år 1925. Her blev det efterfølgende diskuteret, om et automatisk sprinkleranlæg kunne have reddet hotellet.

- På nogle overnatningssteder ser vi et sikkerhedsniveau, som vi ville ryste på hovedet af, hvis det blev opført i dag, siger Bjarne Nigaard.

Danske Beredskaber efterlyser nu en reaktion fra politisk side, så kravene opdateres for alle overnatningssteder til nutidens standarder.

- Vi har forsøgt at råbe vagt i gevær efter Svinkløv Badehotel. Nu er der sat tal på, som kun understreger vores bekymring, siger Bjarne Nigaard.

Opgørelsen er lavet på baggrund af data, som er indsalmet af de 24 kommunale beredskaber i Danmark. Da overnatningsstederne i opgørelsen er af ældre dato, og mange af dataene ikke har været tilgængelig digitalt, er opgørelsen lavet med udgangspunkt i informationer og arkivmateriale, som beredskaberne i landet har adgang til.