Et stigende antal hjemmefødsler bekymrer overlæge: Det bliver dyrt for os

Hjemmefødsler er ikke så god en forretning for hospitalerne, som man skulle tro, advarer ledende overlæge på Aalborg Universitetshospital.

Flere forældrepar har i de senere år valgt at lade fødslen foregå i eget hjem. (Foto: MARIA HEDEGAARD © Scanpix)

Efter nogle magre år med faldende børnetal, er storken igen blevet en flittig gæst i de små hjem.

Siden 2013 er antallet af nyfødte børn steget markant, og det er antallet af hjemmefødsler, hvor forældrene vælger at bruge deres eget hjem som fødestue også.

I 2016 kom 1.718 børn til verden i hjemmet, mens det i 2013 gjaldt blot 675 børn.

Det skriver Ugeskrift for Læger, hvor flere overlæger stiller sig kritiske over for udviklingen, fordi det efter deres opfattelse, koster hospitalerne ressourcer, at flere børn bliver født derhjemme med hjælp fra sygehuspersonalet.

En af dem er ledende overlæge ved Aalborg Universitetshospital, Thomas Larsen.

- Jeg er bange for og bekymret for, at det bliver rigtig dyrt for os, fordi vi mister de stordriftsfordele, der er ved at kunne holde fødslerne på hospitalet, hvor fødselslægerne og jordemoderen godt kan lave lidt mere ad gangen, siger han.

Købmand contra supermarked

Tidligere har professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet vurderet, at en hjemmefødsel er cirka 7.800 kroner billigere end en traditionel førstegangsfødsel på et sygehus.

Men regnestykket er mere kompliceret end som så, og man går glip af nogle overordnede gevinster, hvis man lægger fødslerne uden for hospitalet, mener Thomas Larsen.

- Det (at have en jordemoder udsendt til hjemmefødsler red.) svarer lidt til, at man har en købmandsbutik, hvor man skal lave det hele, sammenlignet med et supermarked, hvor man er flere ansatte og kan hjælpe hinanden med at fylde op på hylderne og ekspedere ved kassen, når der er huller. Den sidste mulighed mister vi, hvis vi sender for mange jordemødre ud til hjemmefødsler.

Derudover vil der alt andet lige være større risici forbundet med at føde i hjemmet, fordi hjælpen vil være længere væk, siger han:

- Der er en vis uforudsigelighed ved alle fødsler både hjemme og på hospitalet. Uanset hvor dygtig jordemoderen er, så kan der ske noget, og så giver det sig selv, at jo længere væk man er, jo længere tid vil det tage at løse på problemet, lyder det fra Thomas Larsen, der i samme åndedrag understreger, at man har en rigtig god hjemmefødselsordning i Nordjylland.

I godt 25 procent at tilfældene ender det med, at en hjemmeføddende i Region Nordjylland overflyttes til et hospital, fordi jordemoderen i god tid vurderer, at der kan opstå vanskeligheder, og kun i meget sjældne tilfælde opstår der alvorlige komplikationer ved hjemmefødsler.

Men jo flere hjemmefødsler der kommer, desto større bliver presset på sundhedssystemet, mener Thomas Larsen.

- Hvis vi havde alle de penge, der var i verden, var det en anden sag. Men vi er i en situation, hvor ressourcerne er knappe, og vi er nødt til at passe på de ressourcer, der er, siger han.

Jordemødre genkender ikke kritikken

Hos jordemødrene har man svært ved at genkende kritikken af det stigende antal hjemmefødsler.

Kredsformand for jordemødrene i Region Nordjylland, Line Hundebøll Nielsen, påpeger, at det fortsat kun er en til to ud af omkring 70 ugentlige fødsler ved Aalborg Universitetshospital, der foregår i hjemmet.

Derudover har hun vanskeligt ved at se, at det skulle være mere effektivt at lade fødslerne finde sted på hospitalet.

- Jeg tror ikke helt, jeg forstår argumentet om, at det dræner fødegangene, siger hun.

- Det er politisk bestemt i Region Nordjylland, at når man er i fødsel og har veer, så er der en jordemoder til stede. Hende fjerner man ikke lige pludselig fra stuen på hospitalet, fordi man skal lave noget andet. Hun løber ikke ind og ud af døren. Det gør vi kun, hvis det er små opgaver, men vi vil kun være i hjemmet, hvis man har ondt og skal føde og har veer, siger hun.

Derimod mener Line Hundebøll Nielsen, at der er andre fordele for samfundet ved at lade fødslen foregå derhjemme.

- På sygehuset er der jo et beredskab klar til at gøre rent, vaske og lave mad, men det tager familien sig selv af, når man er derhjemme. Så der er også en samfundsøkonomisk fordel, siger hun.

I 2016 lå det samlede fødselstal i Danmark på 61.614 børn. Ifølge en prognose fra Danske Regioner vil det tal i 2025 stige til omkring 72.000.

Facebook
Twitter