Facebook fik ret i klage: Kan give billigere og grønnere fjernvarme

Afgørelse fra Skatteankenævnet har fjernet afgifter på overskudsvarme i fjernvarmenettet.

Afgørelsen fra Skatteankenævnet vil give Fjernvarme Fyn bedre muligheder for at udfase den kulopvarmede fjernvarme, mener direktør Jan Strømvig. (Foto: © Anna Hjortdal)

Store danske virksomheder kan nu genbruge deres overskudsvarme direkte i fjernvarmesystemet.

Skatteankenævnet har mandag afgjort, at firmaerne ikke skal betale afgifter for at sende overskudsvarmen ud i fjernvarmenettet.

Skatteankenævnets afgørelse kommer på baggrund af en klage fra Facebook, som er ved at bygge nyt servercenter i Odense. Og internetfirmaet har fået medhold; der skal ikke længere betales afgifter for overskudsvarme.

Fjernvarme Fyn har lavet en aftale med Facebook om overskudsvarmen, så når Facebook om tre år tænder for det nye datacenter i Odense, bliver overskudsvarmen sendt ud i de fynske radiatorer.

- Det betyder, at vi kan fjerne noget af den kulopvarmede fjernvarme, og dermed få en lidt grønnere energi til vores kunder i forsyningsområdet, siger Jan Strømvig, direktør i Fjernvarme Fyn.

Kim Mortensen, direktør for brancheforeningen Dansk Fjernvarme, kalder afgørelsen et gennembrud for virksomheder i landet.

Han siger, at der allerede nu er overskudsvarme nok til at opvarme en by som eksempelvis Århus.

- Når datacentrene kommer med, så vil Odense, Aalborg, Aarhus og Viborg tilsammen kunne blive opvarmet af den varme, der ellers ville blive smidt væk, så det er jo kun til gavn for os alle sammen, siger han.

Hidtil skulle virksomhederne betale en afgift for at levere overskudsvarme til fjernvarmenettet. Afgiften blev ifølge Energistyrelsen indført for at undgå at gøre det økonomisk attraktivt at have ineffektive processer, som producerer gratis eller i hvert fald billig overskudsvarme.

- Nu kan vi bruge overskudsvarmen til at smide ind i fjernvarmesystemet, hvilket vil sige, at vi kan bruge det til opvarmning i vores allesammens huse, siger Kim Mortensen.

Uændret pris på fynsk fjernvarme

Den nye aftale kommer ikke til at betyde, at fynboerne får en billigere elregning, men det er et skridt på vejen mod at gøre fjernvarmen grønnere, siger Jan Strømvig. Som det er nu, bliver der stadig indimellem brugt kul til at lave fjernevarme:

- Det arbejder vi stille og roligt på at få udfaset, og der er det her et vigtigt skridt. Vi får flere forskellige kilder at trække på til fjernvarmeproduktion, siger han.

Hos Greenpeace vækker den nye afgørelse også stor begejstring. Men det er afgørende, at den energi Facebook skal bruge til at drive datacentrene, er grøn. Det siger Mads Flarup Christensen, generalsekretær i Greenpeace Norden.

- Ellers sker der bare det, at vi som forbrugere får en mere "sort" strøm, hvis de blot tager en del af den grønne strøm i Danmark ud af mixet, siger han.

Ifølge Facebook kommer datacenteret i Odense til at levere varme nok til at dække forbruget hos op til 6900 husstande årligt.

Nordjyderne kan spare penge

Skatteankenævnets afgørelse kan også få betydning for cementvirksomheden Aalborg Portland, der kan - men endnu ikke har villet - producere endnu mere overskudsvarme til Aalborgs fjernvarmenet, fordi det har været belagt med afgift.

Fjernelsen af afgifterne kan betyde billigere fjernvarme til nordjyderne, siger Michael Lundgaard Thomsen, der er direktør for Aalborg Portland:

- Den afgift, som virksomheden var pålagt, den kom oveni fjernvarmeprisen, og når afgiften kommer oveni, så bliver det for dyrt at levere ind på fjernvarmenettet. men uden afgiften får vi mulighed for at levere billig varme ind på nettet.

- Dermed er det attraktivt for kommunen at aftage det og attraktivt for byens borgere at få det ind, siger han.

Aalborg Portland leverer allerede afgiftsfri overskudsvarme til 25.000 husstande på Aalborgs fjernvarme-net. Det er muligt, fordi varmen kommer fra et ældre anlæg, der ikke er omfattet af afgiftsreglerne.

Varmen fra et nyere anlæg ryger derimod ud i den blå luft, fordi det - indtil nu - har kostet Aalborg Portland dyrt at koble det til fjernvarmenettet. Det kan ellers producere fjernvarme til omkring 10.000 husstande, skønner Michael Lundgaard Thomsen.