FDM: Landmænd skal rydde bedre op efter gyllekørsel

Fedtede landbrugsveje kan ifølge foreningen medføre trafik-ulykker

Især motorcykler kan ifølge FDM have svært ved at manøvrere, hvis der er fedtet på vejen. (Foto: Poul Erik Jensen- DR Syd)

En traktor med gyllevogn kører fra marken og ud på vejen og trækker et langt mudderspor efter sig.

Det er tid for gyllespredning, men når mudder og jord gør vejene fedtede, så kan det medføre farlige situationer for den øvrige trafik. Landmændene opfordres derfor til at blive bedre til at sætte advarselsskilte op samt fjerne mudderet.

Opfordringen kommer fra afdelingschef Torben Lund fra motorejernes organisation, FDM.

- Især for motorcyklister er det rigtig, rigtig farligt, hvis man kommer ind på en vejstrækning, hvor man kommer ud at køre i sådan noget fedtet ler. Det kan få helt fatale konsekvenser, siger afdelingschefen.

Ifølge Torben Lund glemmer mange landmænd at fjerne deres mudrede efterladenskaber på vejene, og endnu flere glemmer at opstille de lovpligtige advarselsskilte.

- De er den nødvendige advarsel, der skal være til bilister om, at nu kører man ind på en vejstrækning, hvor man skal være ekstra opmærksom. Når vejen er fejet om aftenen, kan man fjerne skiltene igen, siger han.

Kritikken af, at landmændene glemmer at rengøre mudrede veje, afvises af Niels Hedermann, der er landmand fra Tylstrup-egnen og bestyrelsesmedlem i landboforeningen LandboNord.

- Landmænd ved godt, at der skal se ordentligt ud omkring deres virksomhed. Det gør der også de allerfleste steder, siger han.

FacebookTwitter