Fire personer og sommerhusforening dømt for at have smidt store granitsten ved Lønstrup Klint

Retten i Hjørring har netop afsagt dom i en sag om ulovlig kystsikring.

Fire personer og en forening er blevet dømt for at have smidt store granitsten ved Lønstrup Klint samt skrabet sand, sten og beton ned ad skrænten. (Foto: Gistrup Film)

Fire personer og en sommerhusforening er blevet idømt bøder på i alt 425.000 kroner for ulovlig kystsikring ved Lønstrup Klint i Nordjylland.

Sommerhusejerne har været tiltalt for ulovlig kystsikring i forbindelse med, at der i juni 2016 blev lagt 650 ton granitsten ud på stranden ved Lønstrup uden tilladelse fra de relevante myndigheder. I december 2017 betalte de et entrepenørfirma for at skubbe sand, sten og beton ned ad skrænten ved den hjemmelavede kystsikring.

De fire dømte skal betale mellem 50.000 og 100.000 kroner i bøde. Sommerhusforeningen skal af med 100.000 kroner.

Bødestørrelserne er fuldstændig på linje med, hvad anklagemyndigheden har krævet.

De fire personer er to mænd på 69 år, en 66-årig kvinde og en 40-årig mand. De har alle nægtet sig skyldige og har ikke ønsket at udtale sig under retssagen.

Det var Kystdirektoratet, der for to år siden meldte sagen til politiet.

Områdechef Hans Erik Cutoi-Toft har tidligere sagt, at der formentlig ikke ville være blevet givet tilladelse, hvis sommerhusejerne i området havde søgt om lov til at kystsikre.

Naboer rystet over domfældelse

Gitte Retbøll, der formand for Forening for Kystsikring Lønstrup Sydvest, som omfatter to grundejerforeninger, er ked af dommen.

- Det var overhovedet ikke, hvad vi håbede eller forventede. Vi har ikke haft noget med sagen at gøre, men vi forstår til fulde de frustrationer, der har ført til den hårde kystsikring, siger hun.

Den ulovlige kystsikring, som den ser ud i dag. (Foto: Gistrup Film)

Gitte Retbøll påpeger, at staten og sommerhusejerne er dybt uenige om tolkningen af reglerne for det omstridte Natura2000-område: Skal man lade stå til, eller må man godt sikre kysten - om nødvendigt også med hård kystsikring?

- Konsekvensen er jo, at sommerhusene falder i havet. Hvad vi hverken er blevet hørt eller informeret om, da man indførte fredningen af området, siger Gitte Retbøll.

Var personerne blevet frifundet, havde det givet håb hos de sommerhusejere, der har anlagt sag mod staten om erstatning på 150 millioner kroner for ikke at have gjort tilstrækkeligt for at sikre deres sommerhuse mod at styrte i havet. En sag der også handler om sommerhusejernes ret til at kystsikre deres ejendomme.

- Vi arbejder dog videre, og der er jo stadig den mulighed, at de dømte i denne sag anker dommen, siger Gitte Retbøll.

Glæde hos Naturfredningsforening

Formand for Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Hjørring Jørgen Jørgensen glæder sig på naturens vegne over dommen.

- Var de blevet frifundet, havde det åbnet en ladeport for selvtægt og overtrædelser af naturbeskyttelsesloven. Bødestørrelsen afskrækker forhåbentlig også andre fra at gøre noget lignende, siger Jørgen Jørgensen.

Var de blevet frifundet, havde det åbnet en ladeport for selvtægt, mener Jørgen Jørgensen, formand for DN i Hjørring (Foto: Søren K Nielsen DR)

Han påpeger, at de dømte ikke har handlet i affekt, men planlagt den ulovlige kystsikring.

- Naturen ødelægges på daglig basis i det små, og masser af overtrædelser kommer aldrig videre. Men her er der tale om en eklatant overtrædelse, hvor de dømte ovenikøbet har stiftet en forening, der havde til formål at håndtere deres bestillinger og betalinger i et forsøg på at skjule deres identitet, siger han.

Kystdirektoratet: Det koster at kystsikre uden tilladelse

Det var i sin tid Kystdirektoratet, der anmeldte den ulovlige kystsikring til politiet.

Hans Erik Cutoi Toft, som er områdeleder i Kystdirektoratet, noterer sig, at der er faldet dom efter anklageskriftet.

- Det er en rigtig dom. Det er en af de største overtrædelser, jeg har set af Kystbeskyttelsesloven, som kræver tilladelse til kystbeskyttelse. Nu er det statueret, at det har en vis omkostning at kystsikre uden tilladelse, siger han.

Hvis dommen kommer til at stå ved magt, er det op til Hjørring Kommune at afgøre, hvad der skal ske med selve den ulovlige kystsikring.

Hvis dommen kommer til at stå ved magt, er det op til Hjørring Kommune at afgøre, hvad der skal ske med selve den ulovlige kystsikring, siger Hans Erik Cutoi-Toft, der er afdelingschef i Kystdirektoratet.

- De har overtaget myndighedskompetencen og bestemmer, hvad der skal ske herfra, siger Hans Erik Cutoi Toft.

Han kan sagtens forstå frustrationerne hos de sommerhusejere, der kan se deres sommerhus stå i fare for at styrte i havet.

- Jeg kan også sagtens forstå, at man vil gøre alt for at beskytte det. Men det er vigtigt, at det sker inden for lovens rammer, for der er faktisk en mening med, at reglerne er, som de er. Det handler om at beskytte mod havet, men det handler også om ikke at gøre det på en måde, der skader andre eksempelvis naboer, siger Hans Erik Cutoi Toft.

I første udgave fremgik det, at fem personer er blevet dømt. Der er retteligt tale om fire personer og en forening.

Artiklen er opdateret med kommentarer fra nabogrundejerforening, Danmarks Naturfredningsforening og Kystdirektoratet. Tekst er rettet til og billeder tilføjet.