Flere hyrer private socialrådgivere: Borgere føler sig utrygge ved kommunens behandling

Det burde ikke være nødvendigt at hyre sådan én som mig, siger privat socialrådgiver.

Marianne Stein er privatpraktiserende socialrådgiver. Hun får mere og mere at lave. - Borgerne føler sig utrygge ved kommunens sagsbehandling, siger hun (Foto: © Katrine Seier DR Nordjylland)

Flere borgere betaler af egen lomme private socialrådgivere for at få råd og vejledning i sager med kommunen.

Én af dem er Mette Bækgaard, der var utryg ved Brønderslev Kommunes behandling af hendes beskæftigelsessag. Hun fik for tre år siden en arbejdsskade på den ene arm og skulder. En skade, der ifølge Mette Bækgaard gør hende ude af stand til at arbejde.

Det er Brønderslev Kommune ikke enig i, og derfor købte hun hjælp fra en privat socialrådgiver.

- Du kan som privatperson slet ikke komme gennem systemet. Du har ikke den juridiske viden om beskæftigelsesloven til, at du selv kan føre den krig mod kommunen, som der egentlig er tale om. For kommunen har sin helt egen agenda, siger hun.

Socialrådgiverformand: Skidt udvikling

Mads Bilstrup, nordjysk formand for Dansk Socialrådgiverforening, kalder det en skidt udvikling.

- Udgangspunktet er jo, at de kommunalt ansatte socialrådgivere skal hjælpe de borgere, der retter henvendelse i en given situation. Det har aldrig været meningen, at man skal tage en privat ansat socialrådgiver med ud for at bistå en i en samtale. Det er dybt problematisk, synes jeg.

Mette Bækgaard er glad for sin private socialrådgivers indsats.

- Den var helt sikkert nødvendig. Jeg blev bedre hjulpet, for jeg fik rådgivning om, hvad loven siger, hvilke muligheder og rettigheder, jeg havde osv.

Dansk Socialrådgiverforening kan ikke sætte tal på, hvor mange borgere, der køber rådgivning af private socialrådgivere. Men tallet er steget inden for de seneste år, siger socialrådgivernes formand Mads Bilstrup.

Private socialrådgivere er undtagelsen

I Brønderslev Kommune er direktør for beskæftigelse Lene Faber ked af udviklingen, men hun understreger, at det trods alt er undtagelsen, at borgerne hyrer en privat socialrådgiver som bisidder.

- Vi hjælper vores borgere, så godt vi kan. Vores sagsbehandlere arbejder efter en bestemt lovgivning, men der er jo nogle tilfælde, hvor borgeren er uenig i de afgørelser, der bliver truffet, siger hun.

Men Mette Bækgaard følte, at det var nødvendigt at hyre en privat socialrådgiver som bisidder i hendes sag med Brønderslev Kommune.

- Jeg får en sparringspartner, der arbejder for mig i stedet for kommunens partner, der vender og drejer alt, hvad jeg siger, til noget kommunen kan bruge, siger Mette Bækgaard.

Marianne Stein er privat socialrådgiver og bor i Vodskov ved Aalborg. Hun siger, at hun får et stigende antal henvendelser fra borgere, der føler sig utrygge ved kommuners behandling af dem og deres sager.

Borgere bliver ikke hørt eller set

- De oplever, at de ikke bliver hørt og set i forhold til de udfordringer, de har. Mine klienter oplever, at det er trygt at have mig med. De kan være sikre på, at der ikke bliver kørt om hjørner med dem, og at der kommer en god plan, inden vi går ud af døren igen.

Marianne Stein gør dog meget ud af at afstemme sine klienters afstemninger med virkeligheden.

- Jeg kan jo ikke træffe afgørelser. Det kan alene kommunen. Så det er ikke sikkert, man kan komme i mål med det fleksjob, den revalidering eller den pension, man måtte ønske, fordi man har hyret en privat socialrådgiver, siger hun.

Skulle én eller anden mene, at det er en falliterklæring, at borgere ser sig nødsaget til at hyre deres egen socialrådgiver til møder med kommunen, giver Marianne Stein dem ret.

- Det er en ærgerlig udvikling, hvilket jeg har påpeget i mange år. Det burde ikke være nødvendigt at hyre sådan én som mig. Borgerne bliver delt op i et a-hold og et b-hold, alt efter om de har råd til at betale for en privat bisidder eller ej. B-holdet må "nøjes" med den kommunale sagsbehandling og den utryghed, der er forbundet med det.

Har været "en sag" i fem år nu

Anja Olsen er én af Marianne Steins nuværende kunder. Hun er 31 år, uddannet sejlmager og på sygedagpenge.

- Jeg har en kronisk ryglidelse, og jeg har nu i fem år haft en sag kørende i Aalborg Kommune. Sagen bliver ved med at trække ud, og jeg bliver igen og igen sendt ud i genoptræning og praktikforløb. Med Marianne Steins hjælp er der nu sat skub i sagerne, og der er lagt en plan, så der forhåbentlig snart kan træffes en endelig afgørelse: Kan jeg få et fleksjob eller ej?