Folk der jævnligt går til koncerter har et godt helbred

En undersøgelse viser en sammenhæng mellem et godt helbred og det at have et aktivt forhold til musik.

Live-koncerter kan give dig smil på læben, når det gælder dit eget helbred. (Foto: © Ida Guldbæk Arentsen, Scanpix)

’Musik gør en svag på en måde, så man bliver stærk’.

Sådan har den danske digter Benny Andersen udtrykt det, og at der er en sammenhæng mellem et godt helbred og musik, lader også til at kunne vises via et nyt forskningsresultat.

En undersøgelse om danskernes sundheds- og sygetilstand fra Aalborg Universitet og Syddansk Universitet peger således på, at musik har en positiv indflydelse på vores fysiske og mentale helbred, ikke mindst når det gælder koncerter.

I undersøgelsen har man fået 14.265 til at svare på, hvor ofte de går til koncerter og på andre måder er aktive i forhold til musik, og hvordan de vurderer deres eget helbred.

Her er vurderingen af ens eget helbred bedre hos dem, der jævnligt går til koncerter sammenlignet med dem, der ikke gør.

Ud fra den specifikke undersøgelse kan man ikke konkludere*, at det at gå til koncerter eller lave musik direkte giver et bedre helbred, men tidligere har man i udenlandske undersøgelser fulgt personer hen over en længere årrække og netop nået det resultat, fortæller Lars Ole Bonde professor i musikterapi ved Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet, der har været med til at lave undersøgelsen.

- Undersøgelsen bekræfter (noget af) det vi ved fra en del udenlandske undersøgelser; at det at deltage aktivt i kulturbegivenheder, her musikbegivenheder, er gavnligt for vores helbred, siger han.

Undersøgelsen peger på at en lille håndfuld koncerter om året er nok til at vise en sammenhæng.

- Det lader til at tre om året er tilstrækkeligt. Det bliver ikke nødvendigvis bedre af, at du går til ti koncerter. Men nul, en eller to er for lidt.

At koncertoplevelserne ser ud til at have en positiv virkning, undrer ikke Lars Ole Bonde.

- Der er meget stor forskel på at høre musikken, man godt kan lide, på en CD eller på en streamingtjeneste og så gå ud i byen og opleve musikken live. Det er en sanselig oplevelse, der er intens på en helt anden måde.

- En anden side af det er, at man deler oplevelsen med andre. Det er med til at forstærke oplevelsen, siger han.

Det er dog ikke kun koncertgængere, hvor man kan se en sammenhæng til ens helbredsmæssige tilstand.

Også folk der selv spiller eller synger, fortæller i undersøgelsen, at de har et godt helbred, og de ser tilmed ud til at have en sundere livsstil, hvor de ryger og drikker mindre end gennemsnittet og spiser mere frugt og grønt.

Forskerne bag vil nu bruge resultaterne til at sætte musikaktiviteter på dagsordenen i forhold til det forebyggende arbejde og sundhedsfremmende tiltag i det danske sundhedssystem.

På den baggrund afholder Nordjysk Center for Kultur og Sundhed d. 5. februar en konference om emnet.

Ifølge professor Lars Ole Bonde er der i undersøgelsen taget højde for, at der for eksempel kan være flere veluddannede og højtlønnede, der går til koncerter på fast basis, idet man har lavet statistiske korrektioner for nogle grupper.

*Opdateret 25/1 2018 12.50: I artiklen er det præciseret, at omtalte undersøgelse alene peger på en sammenhæng, og ikke konkluderer, at det at gå til koncerter er årsag til et bedre helbred.