Foreninger skal gøre syge borgere sundere

Brønderslev Kommune vil have flere tilbud til kronisk syge fra de lokale foreninger.

De frivillige foreninger skal være med til at holde syge Brønderslev-borgere sunde. (Foto: søren bidstrup © Scanpix)

Gå til KOL-kor, knogletræning eller golf for diabetikere.

Den slags tilbud fra foreningslivet skal være med til at gøre borgerne i Brønderslev Kommune sundere.

Kommunens social- og sundhedsudvalg vil bruge 115.000 kroner på at styrke tilbuddene fra de lokale foreninger til kronisk syge borgere. Det skal være et supplement til de mange tilbud om genoptræning fra kommune og region.

Af egen drift

- Vi har den filosofi, at der skal være nogle tilbud på det frivillige område, hvor folk af egen drift forsøger at gøre noget for deres sundhed, siger udvalgsformand Martin Bech (V).

Målet er først og fremmest at give borgerne en bedre livskvalitet. - Og hvis det så er sådan, at kommunen har færre udgifter til for eksempel behandling på sygehuset, så er det bare en ekstra gevinst, siger udvalgsformanden.

De 115.000 kroner skal blandt andet bruges på at uddanne instruktører og ledere i de frivillige organisationer.

Projektet skal endeligt godkendes på næste møde i Brønderslevs økonomiudvalg.

Facebook
Twitter