Forsøg: Kartoffelavler vil høste to gange i år

Kan man lægge kartofler i august og få nye kartofler to gange på et år? En kartoffelavler i Store Vildmose gør forsøget.

En usædvanlig varm sommer og et overskud af læggekartofler har fået Jens Dalsgaard til at forsøge sig med en kartoffelhøst nummer to (arkivfoto) (Foto: Christopher Bering Baden © DR Nordjylland)

Det er et frisk forsøg at sætte kartofler to gange på en sæson, når vejret er, som det er, men om det bliver til noget, er mere tvivlsomt.

Sådan siger Jens Elbæk, der er chefkonsulent i planterådgivning hos LandboNord.

I Store Vildmose i Vendsyssel lægger kartoffelavler Jens Dalsgaard for anden gang i år lige nu kartofler i jorden. Han håber på, at han om to måneder - igen - kan høste nye kartofler.

Vildmose Babies

 - Vejret er bare så usædvanligt varmt i år, at vi gør forsøget. Bare vi kan få nogle vildmose babykartofler, så er jeg tilfreds, siger han.

Og hvis det skal lykkes, så er det netop en fordel, at produktionen og efterspørgslen går i retningen af små kartofler i bakker, siger planterådgiver Jens Elbæk.

- Der er man selvfølgelig tættere på at kunne nå det, end hvis det var en stor skrællekartoffel, siger han.

Risikerer at pengene er tabt

Den store risiko er, ifølge Jens Elbæk, hvis det tørre sommervejr skifter til et vådt eller tidligt efterår.

- Man kan risikere, at kvaliteten bliver dårlig, at kartoflerne ikke når at blive færdige og endelig at det ikke bliver til at tage dem op, fordi vildmosen bliver for våd at køre i, siger Jens Elbæk.

Det vigtigste er under alle omstændigheder, at kartoffelavleren har kalkuleret med, at de ekstra udgifter til at sætte anden omgang kartofler kan være tabt, siger planterådgiveren.

Usædvanligt år

Generelt er han meget tvivlende overfor, om det i de gode vejr-år kan betale sig at forsøge sig med afgrøder flere gange. Eksempelvis tjener man ifølge ham ikke nok på korn til at løbe den risiko, der i givet fald vil være.

Og kartoffelavler Jens Dalsgaard fra Store Vildmose er da også helt med på, at det kan være en éngangsoplevelse, der skyldes en usædvanlig varm og tør sommer.

- Selvom det da ville være rart, hvis man kunne høste to gange om året på den samme mark, men så godt er det altså ikke at være landmand, siger han.

Facebook
Twitter