Frederikshavner firma laver skelsættende domicil

Frederikshavner firmaet Trigon opfylder allerede nu regeringens energimål for 2050

Frederikshavner firmaet Trigon opfylder allerede nu regeringens energimål for 2050 (Foto: Trigon © Trigon- Frederikshavn)

Med gamle teknikker og en enkelt vindmølle i haven er det lykkedes entreprenørfirmaet Trigon i Frederikshavn allerede her i 2012 at opfylde regeringens energimål for 2050 om at være uafhængig af fossile brændstoffer.

Det er blandt andet lykkedes. fordi firmaet har fået særlig tilladelse af Frederikshavn byråd til at opstille en husstandsvindmølle i et byområde.

Vindmøllen dækker sammen med en varmepumpe hele domicilets energiforbrug.

Det nye domicil indvies i dag kl. 10, og blandt deltagerne vil være klima-, energi- og byggeminister Martin Lidegaard fra Radikale Venstre samt over 250 frederikshavnere.

Foreningen Tordenskiolds soldater står for underholdningen.

Facebook
Twitter