Fund af sjælden fisk viser at Aalborgmetoden virker

Åer og grøfter der vedligeholdes med Aalborgmetoden gør både lystfiskere og landmænd glade.

Fundet af flodlampret i Lindenborg Å i Himmerland er et eksempel på, at vandløb kan vedligeholdes både så de afvander og har et godt miljø. (Foto: Peter Munk)

Vandløb kan vedligeholdes hårdhændet og alligevel have et godt miljø.

Det er fundet af den truede flodlampret i Lindenborg Å syd for Aalborg et eksempel på, siger Peter Munk, miljøtekniker i Aalborg Kommune.

Den ålelignende flodlampret har været forsvundet i mere end 35 år, men er dukket op igen i åen.

Alborgmetoden både afvander og gavner miljøet

- Vi kan lave afvanding og godt miljø. Vi vil gerne leve tæt på vores vandløb med vores byer og landbrug og samtidig have noget rigtig god natur. Det er Lindenborg Å et eksempel på, siger han.

I Aalborgmetoden skæres grøden væk til bunden i en smal strømrende, og der skæres grøde flere gange gennem året. Effektivt for afvanding, så marker ikke oversvømmes, og godt for miljøet har det vist sig efter ti år med metoden.

- Så når vi med et vandløb med ringe fald, som var næsten opgivet, kan præstere det her, så er der kun en forklaring. Det er fordi metoden kan noget, siger Peter Munk.

Lystfiskere og landmænd glade for metoden

Lystfiskerne er glade for den hyppige og hårde grødeskæring, siger Hilmar Jensen, formand for Nordjysk Lystfiskeriforening.

- Den tidligere brede skæring gjorde, at der blev efterladt meget mudder i åen. Det er min opfattelse, at åen har en tilstand, som jeg ikke har oplevet i de 40 år, som jeg har færdes ved åen, siger han.

Landbrugets tidligere kritik af vandløbsvedligeholdelsen er også forstummet.

- Jeg er tilfreds med, at vi undgår oversvømmelser og samtidig kan vi komme ud i vores lave jord lidt før om foråret, siger landmand Poul Erik Kristensen, medlem af interesseorganisationen Dansk Vandløb.

Facebook
Twitter