Gamle danske husdyrracer er truede: Henrik holder fast i jysk kvæg

Flere gamle racer kan ikke længere bruges til moderne landbrug, men Henrik Andersen holder dem i live.

- Der er ingen penge i det. Overhovedet ingen.

Henrik Andersen, der driver landbrug ved Ildbjerge tæt på Hjørring, kommer nok meget godt med forklaringen på, hvorfor flere af de gamle danske husdyrracer i dag er i fare for helt at forsvinde.

Produktionsmetoderne har nemlig for længst skubbet jysk kvæg, som Henrik Andersen blandt andet har på sin gård, væk fra de moderne landbrug.

- Det er slet ikke nok ydelse i dem, og så er det jo en meget kortbenet race, så en moderne malkerobot ville slet ikke kunne komme ned under den, fortæller han.

For år tilbage var mange forskellige racer i spil på de danske landbrug, men i dag er produktionen blevet mere ensrettet, da racerne er avlet frem til at give det bedste udbytte.

- De malkekvæg, man har i dag, det er jo sådan nogle langbenede stativer, som robotten lige kan komme ind under, siger han.

Økologisk Landsforening har i næste uge kaldt til konference for at sætte fokus på, at flere af de traditionelle husdyrracer er ved at uddø og i flere tilfælde findes i markant mindre omfang end de 1.000 dyr, som FNs fødevareorganisation, FAO, vurderer som nødvendigt for at have en stor nok genpulje til at sikre en races overlevelse.

Del af vores kultur

Henrik Andersen mener da også, at der er andre argumenter at vægte end de rent økonomiske i hensynet til racer som den røde danske mælkerace, jysk kvæg og sortbroget dansk landrace-gris.

- Det er jo en del af vores kultur og vores baggrund. Jeg er jo selv vokset op med af have de her dyr i landbruget, siger Henrik Andersen.

Ud over den kulturelle værdi er der også bekymringer om, at tabet af de genetiske egenskaber, som racerne har, kan gå tabt og der for ikke vil kunne bruges i fremtidens fremavl.

Og Henrik Andersen kan da også se nogle gode egenskaber i sit jyske kvæg.

- De er simpelthen så rolige. Du kan næsten gøre med dem, hvad du vil, siger han.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter