Grundejere glæder sig over regeringens kystudspil: Mere kystbeskyttelse på vej

Mens Danmarks Naturfredningsforening er skeptisk, glæder grundejere nær kysten sig over nyt regeringsudspil.

- Vores generelle oplevelse er, at kystdirektoratet siger nej til stort set alt, vi kommer med, siger Magnus Schødt, der er formand for grundejerforeningen Sunddraget i Thyholm. (Foto: Thomas Bach Poulsen © DR Midt og Vest)

Det skal være nemmere for borgere med helårshuse og sommerhuse nær kysten at sikre deres ejendom mod oversvømmelser og bølger, når stormene raser ind over landet i efterårs- og vintermånederne.

Det bebudede miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) før sommerferien, og i dag stod han så frem for pressen med erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) ved sin side for at præsentere regeringens nye initiativer.

I bunken af tiltag kan man blandt andet finde forslag om:

- at flytte beslutningskompetence fra Kystdirektoratet til kommunerne, når det skal afgøres, om der skal etableres kystbeskyttelse.

- at lave et loft over behandlingstiden på klager i sager om kystbeskyttelse.

- at der skal være mulighed for, at ejere af såkaldte ’røde huse’, som har været udsat for oversvømmelse flere gange, kan få finansieret en byggegrund et nyt sted, hvor der ikke er risiko for oversvømmelse.

Grundejere glæder sig

En af dem, der havde imødeset regeringens initiativer med spænding var Magnus Schødt, der er formand for grundejerforeningen Sunddraget i Thyholm, hvor man længe har kæmpet for muligheden for at få lov at kystsikre bedre.

Her har man i forvejen et dige, der skal forhindre vandet i at skylle ind over området, men det er ikke modstandsdygtigt, når det for alvor stormer.

- Når vi har de store storme, bliver vi oversvømmet, og det meste af området bliver lagt under vand. Under Egon (stormen, der ramte Danmark d. 10. januar 2015 red.) havde vi 18 sommerhuse, der var oversvømmet, så det er ikke behageligt, fortæller Magnus Schødt.

Han og de øvrige grundejere i foreningen glæder sig imidlertid over regeringens udspil.

Magnus Schødt håber, at hver enkelt sommerhusejer nu får mere at skulle have sagt i forhold til kystbeskyttelsen.

- Vores generelle oplevelse er, at kystdirektoratet siger nej til stort set alt, vi kommer med. Vi håber, at det nu bliver muligt at komme i dialog med kommunen, så vi kan få nogle af de her beskyttelsesmetoder i anvendelse.

Grundejerforeningen Sunddraget drømmer blandt andet om at kunne lave høfder og at få lov at benytte granitblokke for at forsvare sig mod bølgerne.

Der skal ikke være frit spil

Mens planen umiddelbart vækker begejstring hos grundejerne, er det en anden sag hos Danmarks Naturfredningsforening.

Her er man skeptisk over, at beslutningerne om hvor der skal kystbeskyttes nu i højere grad lægges ud lokalt.

- Man lægger op til, at det stort set bliver op til grundejeren at kystbeskytte, hvor man vil, og med hvad man vil, siger præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen.

Hos foreningen anerkender man, at der er behov for at kigge på, hvor det kan være en god ide at sikre kysten bedre. Men det bør netop ske ud fra en bred betragtning.

- Der skal ikke være frit spil, og det bliver der jo stort set nu, når man skriver formålet med at tage hensyn til naturen og landskabelige værdier ud. Så bliver det kun den enkeltes interesser og økonomiske interesser i at bevare noget, der kommer til at stå tilbage, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Men der vil også fortsat blive taget hensyn til, hvad Kystdirektoratet har at sige, fastslår miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

- Der er helt klare forskrifter for, hvordan man skal håndtere kystbeskyttelse. Der bliver kysttekniske udtalelser fra Kystdirektoratet (til kommunerne red.), så det bliver ikke et slaraffenland, hvor man bare kan gøre, som det passer en.

- Men regeringen har ønske om, at man skal kunne bruge mere hård kystbeskyttelse, og det er det, vi leverer nu, siger han.

Regeringens samlede plan kan findes på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.