Gul røg og rystelser skræmmer naboer til prøveboring

Naboerne til den nordjyske skifergasboring har oplevet gul røg, rystelser og vand, der smager anderledes.

Gul røg fra prøveboringen efter skifergas skræmmer naboerne. (Foto: © Privat foto)

Først var der støjgener, så bekymring om forurenet drikkevand, affaldsvand og boreslam.

Senest har naboer til boringen ved Dybvad også registreret rystelser, som vækker dem om natten.

Usikkerheden breder sig derfor blandt lokalbefolkningen ved skifergasboringen i Dybvad. Vi savner en forklaring, siger en af modstanderne til skifergas.

- Det kommer dybt nede fra jorden. Det vibrerer så meget, at sengene vibrerer, siger Anna Dorthe Bertelsen.

Hun er frivillig og modstander af skifergas. Hun registrerer løbende de uregelmæssigheder, som de lokale oplever og bemærker.

Gul røg og ubehagelig lugt

De mange lokale ved prøveboringen efter skifergas har også oplevet andre ændringer i området.

Naboerne har blandt andet oplevet gullig røg, ubehagelig lugt og vand, der smager anderledes.

Anna Dorthe Bertelsen frygter, at der går panik i lokalbefolkningen, fordi informationen fra myndighederne og energiselskabet Total efter hendes mening er mangelfulde.

- Vi prøver ikke at tale det her op, for det er ikke godt for nogle af os. Naboerne har ikke godt af at være bekymrede, siger hun.

Ifølge Anna Dorthe Bertelsen har både hun og flere lokale forgæves forsøgt at få svar fra Total, kommunen og Miljøministeriet på de uregelmæssigheder, de har registreret i forbindelse med boringerne.