Havet æder sommerhuse: Grundejere og kommunen vil gå sammen om kystsikring

Sommerhusejere og Hjørring Kommune enige: Havet skal ikke æde flere sommerhuse.

Det er sådan en situation fra februar 2016, som grundejerforeninger og Hjørring Kommune vil søge at forhindre ved at lave forsøg med hård kystsikring ved Lønstrup. (Arkivfoto) (Foto: PRIVATFOTO © dr)

Sommerhus-ejerne langs kysten og Hjørring Kommune vil ryge en fredspibe og drikke en kop kaffe - med det formål at forhindre flere sommerhuse i at blive ædt af havet.

Folketinget har netop vedtaget en lov, der giver Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) mulighed for at tillade forsøg med hård kystsikring - som foreksempel kæmpe sten eller cementblokke.

Næste skridt ventes at blive, at kommunerne får lov at godkende kystsikringsprojekter, uden at Kystdirektoratet kan nedlægge veto.

Erling Mikkelsen er formand for Grundejerforeningen Strandfogedgården syd for Lønstrup. Han har mistet 23 medlemmer alene fordi deres grunde eller huse er styrtet i havet.

Hidtil har hverken Kystdirektoratet eller kommunen villet diskutere hård kystsikring af området. Men nu hvor yderligere tre-fire sommerhuse er på vej i havet, er tonen en anden.

- Vi skylder hinanden at starte på en frisk og komme videre. Men det skal gå ret hurtigt, siger Erling Mikkelsen.

Fire sommerhuse ved Lønstrup er nu så tæt på havet, at kommunen har bedt ejerne rømme husene af hensyn til deres sikkerhed

Formanden for teknisk udvalg i Hjørring, Søren Smalbro (V), er altid klar til et møde. Han fornemmer, at der i det nye byråd er flertal for at støtte en ansøgning om forsøg med hård kystsikring ud for de truede sommerhuse.

- Hvis ellers projektet er fagligt forsvarligt, så ser jeg ingen grunde til, at vi ikke skulle kunne sige: Værsgo.

Grundejerne har tidligere fået fem afslag fra Kystdirektoratet om sikring. Det har fået nogle sommerhus-ejere til at lave deres egen kystsikring - blandt andet ved at hælde cement ned ad klinten. En handling, Kystdirektoratet har meldt til politiet.

To andre private kystsikringsprojekter er også blevet politianmeldt, og Erling Mikkelsen ser frem til den dag, kommunen overtager kystsikringsmyndigheden.

- Vi kan i fællesskab finde nogle gode løsninger - også hvad angår finansieringen. Jeg forestiller mig, at kommunen indkalder grundejerforeningerne langs kysten i kommunen og finder ud af, hvordan man kan lave en samlet løsning. Betalingen må vi, kommunen og staten så deles om.