Havet spiser ikke kun sommerhuse men også fortidsminder

Unikke fortidsminder risikerer at gå tabt i havet.

Halvdelen af Lars Jens' Høj på Fyn er blevet spist af havet. Det har givet arkæologerne nogle interessante fund. (Foto: (screendump) Video af Michael Nielsen - Østfyns Museer)

Store områder ved kysten og flere sommerhuse er allerede styrtet i havet som følge af kysterosion. Men nu er også uerstattelige fortidsminder i fare for at skylle væk.

Et af fortidsminderne er en større vikingegravplads ved Rubjerg i Nordjylland, der langsomt er ved at forsvinde. Den ligger helt ud til kysten, og er udsat for voldsom erosion.

- Indenfor de seneste ti år har Danmark oplevet en række voldsomme vinterstorme, som i den grad har anskueliggjort, hvilke konsekvenser klimaforandringerne kan have på de materielle værdier ved kysterne, siger Pernille Frederiksen, arkæolog ved Slots - og Kulturstyrelsen.

Det ærgrer museumsinspektør på Vendsyssel Historiske Museum Marlena Haue. Hun er ked af, at gamle fund fra vikingetiden kan risikere at forsvinde i Vesterhavet.

- Vi har nogle exceptionelle fund derudefra. Fundene er uerstattelige, og der kan jo gå viden tabt. Det er der sikkert allerede, så vi må prøve at få fat i al den viden derude, som vi kan, siger Marlena Haue.

Udsatte gravhøje skal kortlægges

Fortidsminderne og den viden, de indeholder, er så vigtig, at Slots- og Kulturstyrelsen vil arbejde på at bevare dem.

- Fortidsminderne er en vigtig kilde til vores kulturforståelse i Danmark. Vandet æder sig længere og længere ind på de kystnære beskyttede fortidsminder, og derfor vil vi have et overblik over, hvor slem den her trussel er, siger arkæolog hos Slots - og Kulturstyrelsen Pernille Frederiksen.

Hvert år er der tilsyn på de beskyttede fortidsminder, og sidste år valgte styrelsen at fokusere tilsynet på alle de fortidsminder, der ligger faretruende nær kysten.

Nu er de i gang med at lave en kortlægning af de kystnære fredede fortidsminder, hvor tilstanden og eventuelle klimarelaterede skader bliver noteret. Når Slots- og Kulturstyrelsen har overblik over problemet vil de arbejde på at finde en løsning.

- Det skal give et nationalt overblik over omfanget af kysterosionstruslen, og hvor hurtigt den foregår de forskellige steder i landet. Derfor vælger vi at følge de kystnære fortidsminder meget tæt henover de næste år, så vi kan være med til at forhindre mindst muligt tab af den viden, som fortidsminderne repræsenterer, siger Pernille Frederiksen.

Ud over de fredede fortidsminder risikerer mange andre vigtige fund at gå tabt. Eksempelvis er vikingegravpladsen ved Rubjerg ikke et af de fredede fortidsminder.

Rapellende arkæolog

Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Normalt er fortidsminder som fredede gravhøje helt lukket område, men når kysterne eroderer og skaber fri adgang, har arkæologerne en helt unik mulighed for at lære nye ting.

Et af de fredede fortidsminder er Lars Jens’ Høj på Hindsholm-halvøen ud til Storebælt-kysten. Det er en gravhøj til en lokal høvding fra bronzealderen, der er bygget omkring 1300 f.kr.

Ved den 12 meter høje klint har kysterosionen nærmest skåret højen over. Det betyder, at den ene del af gravhøjen er styrtet i havet

Derfor fik arkæologer fra Østfyns Museer mulighed for at undersøge højen på lidt utraditionel vis.

- I første omgang rapellede en af mine kollegaer ned fra toppen af højen, for at grave resterne af et bronzesværd ud, som var faldet ned på stranden.

- Efterfølgende valgte vi en lidt mere stabil metode med lifte nede fra stranden, for at lave en omfattende arkæologisk registrering, siger Malene Refshauge Beck, museumsinspektør på Østfyns Museer.

I højen fandt de blandt andet et 3500 år gammelt bronzesværd, men de fandt også ud af, at jorden dengang var gødet. Altså var landbruget på det tidspunkt allerede avanceret.

Erosion er skyld i særudstilling

Fundene på vikingegravpladsen ved Rubjerg er netop nu udstillet på Vendsyssel Historiske Museum i særudstillingen Vikinger ved Verdens Ende. Med udstillingen vil de gerne sætte fokus på, at vi risikerer at miste vigtig viden, når fortidsminder styrter i havet. Og det er ikke kun materielle ting, der er styrtet i havet.

- Det er en forholdsvis stor gravplads, vi har fundet, og nogle af gravene er allerede styrtet i havet. Men gravpladsen er særlig, og der er flere ting ved den, der er ret unikke, siger Marlena Haue, museumsinspektør Vendsyssel Historiske Museum.

De unikke ting fra gravene egnede sig perfekt til en særudstilling. Blandt andet en vognfadingsgrav, altså hvor en kvinde er begravet i kassen på en hestevogn, og de har også fundet smykker og rav i gravpladsen.

- Der kommer noget viden fra de her gravfund, som vi ikke vidste om vikingetidens vendelboer. Det er uerstatteligt, og vi ved, at fortidsminderne forsvinder derude, hvis vi ikke holder øje med dem, siger Marlene Haue.

Facebook
Twitter