Her er mere end hver fjerde hjemløs grønlænder: 'Det er ikke noget, vi kan løse alene'

Samarbejde med det grønlandske selvstyre kan måske løse hjemløse-problemer i Aalborg.

Hjemløse med grønlandsk baggrund fylder bekymrende meget i statistikken over hjemløse i Aalborg. (Foto: (Grafik) Signe Heiredal © DR Nyheder)

Der bor i omegnen af 14.000 voksne grønlændere i Danmark.

Det er ikke meget ud af en befolkning på 5,6 millioner mennesker, men ser man på fordelingen af hjemløse, så er billedet et helt andet.

I flere danske byer er der en overpræsentation af grønlændere blandt hjemløse, og i Aalborg Kommune har mere end hver fjerde hjemløs grønlandsk baggrund – i alt 27 procent.

Tallet har været nogenlunde konstant og har ikke ændret sig nævneværdigt de senere år. Det viser en kortlægning foretaget af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Derfor må der andre metoder til, hvis man skal hjælpe folk med grønlandsk baggrund ud af hjemløshed.

Vejen kan være et direkte samarbejde med det grønlandske selvstyre, mener fungerende rådmand for familie- og beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune, Nuuradiin S. Hussein (S).

- Vi skal i fællesskab have undersøgt, hvordan vi får afhjulpet det her problem, for det er ikke noget Aalborg Kommune kan løse alene. Det har vi forsøgt rigtig længe. Nu skal vi kigge på, om man kan gøre noget andet, siger han.

Gode forbindelser mellem byerne

Et af de steder, hvor hjemløse i Aalborg kan få en seng at sove i, er på forsorgshjemmet Svenstrupgård i forstaden Svenstrup.

Også her er der mange med grønlandsk baggrund – omkring en tredjedel af beboerne, fortæller forstander Dennis Lindhardt.

Når Aalborg har usædvanligt mange grønlandske hjemløse kan det have flere forklaringer.

Dels har der altid været gode forbindelser mellem Grønland og Aalborg.

Dernæst kan tilværelsen i Danmark virke mere attraktiv, hvis man er socialt udsat og i forvejen må rejse over lange afstande i hjemlandet.

- Om man rejser 500 kilometer til den ene side eller den anden side er faktisk ikke så vigtigt. Rejsetiden til den anden side af Grønland og Danmark er måske den samme. Så kan man lige så godt tage et sted hen, hvor man tror, at græsset er grønnere, eller at man har en anden type hjælp, siger Dennis Lindhardt.

Et løft af livskvaliteten

Den opfattelse deler direktør for Det Grønlandske Hus i Aalborg Bo Albrechtsen.

Det er hans indtryk, at tilværelsen som udsat kan være barsk i Grønland.

- Det, at kunne komme på et herberg og få stillet en seng til rådighed og sådan set også være sikker på at få et dagligt måltid mad her i Danmark, er faktisk i nogle tilfælde en bedring af livskvaliteten i forhold til, hvad man kommer fra, siger han.

På Svenstrupgård oplever man desuden, at hjemløse med grønlandsk baggrund har en anden forventning til det at være hjemløs og bo på herberg end andre danske grupper.

De påregner simpelthen at være der længere.

- De fleste etniske danskere har afstemt, inden de kommer, at det er midlertidigt. At det er sådan systemet virker, siger forstander Dennis Lindhardt.

Kommer med sygdom eller misbrug

Hvorvidt de grønlændere, der kommer til Svenstrupgård, også var hjemløse, da de boede i Grønland, har Dennis Lindhardt ikke overblik over.

Men de fleste er plaget af psykisk sygdom eller misbrug, fortæller han.

- Det er ikke en pludselig opstået social begivenhed, der gør, at de havner her. Det er en opvækst og en langvarig periode af ens liv, der har været præget af komplekse problemstillinger.

Skal have fat ved roden

Derfor er det også en god ide, når Aalborg Kommune nu vil diskutere muligheden for et samarbejde med det grønlandske selvstyre, mener Bo Albrechtsen.

- På den lange bane er det klart, at der må man kigge mod Grønland. Det er jo der, borgeren har en barndom og vokser op, siger han.

Hvad et eventuelt samarbejde med selvstyret præcist skal munde ud i, er for tidligt at svare på.

Men det handler om at få sat ind tidligere, mener rådmand i Aalborg Nuuradiin S. Hussein.

- Det er ikke nok, at vi som kommune stiller en hel masse indsatser, støtte og tilbud til rådighed for de her borgere. Det handler måske også om, at vi skal tage fat i roden af problemet, siger han.

Ifølge VIVE er der 250 hjemløse i Aalborg. På landsplan hedder tallet 6.431, hvilket er en smule færre end for to år siden.