Hjemmehjælpere skal give medicin - men må selv finde tid til det

Hver tredje FOA-ansat i hjemmeplejen skal lave opgaver, de ikke får tid til.

- Jeg håber ikke, borgerne mærker, hvor travlt jeg har det. Men det gør da ondt i maven, når en borger eksempelvis undskylder, at besøget hos vedkommende tog lidt længere tid end planlagt, siger sosu-assistent Anita Kirkegaard Jørgensen. (Foto: Rasmus Jungersen DR Nordjylland)

Når ansatte i hjemmeplejen i Frederikshavn får udleveret kørelister med navne og adresser på borgere, de skal besøge, står der ofte "0 minutter" ud for én eller flere mulige ydelser.

Det har man ikke skullet tage al for bogstaveligt, for måske skal de ældre have medicin - der er bare ikke afsat tid til netop det.

Det formodes at være en del af en anden ydelse.

I en landsdækkende medlemsundersøgelse fra fagforbundet FOA svarer hver tredje ansat i hjemmeplejen, at de dagligt støder på 0-ydelser.

Frederikshavn Kommune skiller sig ud

Frederikshavn Kommune skiller sig ud i undersøgelsen.

Her svarer halvdelen, at de dagligt må tage sig tid til opgaver, der ikke er givet særskilt tid til.

Det kan være at give medicin, hjælpe en person med at få støttestrømper på, tage imod nødkald på telefonen eller dokumentere besøgene.

Sosu-assistent og tillidsrepræsentant Anita Kirkegaard Jørgensen siger, at 0-ydelserne selvfølgelig tager tid, og derfor må hun enten arbejde hurtigere eller afkorte sine besøg hos nogle ældre for at kunne give den ekstra tid til andre.

- Jeg håber ikke, borgerne mærker, hvor travlt jeg har det. Men det gør da ondt i maven, når en borger eksempelvis undskylder, at besøget hos vedkommende tog lidt længere tid end planlagt.

Anita Kirkegaard Jørgensen siger, at hun er så gammel i gårde, at hun godt kan gennemskue, hvilke borgere, der eksempelvis skal have medicin - også selv om der ikke er afsat tid til det på kørselslisten.

- Men for afløsere og nye medarbejdere er det mega-stressende. Mange forlader af samme grund faget igen ret hurtigt, og de ældre får derfor besøg af nye medarbejdere hele tiden. 0-ydelserne er også en kilde til utilsigtede hændelser, for afløserne tager det måske nogle gange bogstaveligt, at der ikke er afsat tid til medicin. Så får de måske ikke givet den.

Frederikshavn Kommune er nu begyndt at lægge et minut på den ydelse, der hedder medicin - netop for at undgå misforståelser.

- Det er selvfølgelig ikke tid nok - langtfra. Men det er godt, at det nu står der, så man undgår utilsigtede hændelser, siger Anita Kirkegaard Jørgensen.

Gitte Christensen, der er formand for Social- og Sundhedssektoren hos FOA i Frederikshavn, siger, at alle ydelser koster tid.

- Så man kan godt lade som om, at medicingivning eksempelvis er en del af en anden ydelse. Men medicingivningen tager jo tid, som så går fra den anden ydelse, siger Gitte Christensen.

Hun ønsker bedre arbejdsvilkår for sine medlemmer, og hun har derfor inviteret såvel socialdirektøren, visitationen og byrådets socialudvalg til møde om de skjulte ydelser.

- Der er jo ingen, der kan lave en opgave på nul tid. Vi skal have en mere reel arbejdstid, så vores medlemmer ikke skal stresse dagen lang, siger Gitte Christensen.

Kommunen: 'Vi arbejder ikke med nul tid til noget'

Rikke Albrektsen, der er socialchef i Frederikshavn Kommune, siger, at som udgangspunkt er nul-tid ikke noget, kommunen opererer med.

- Men der kan godt være ydelser, som man kan løse i sammenhæng med en anden opgave, og derfor er tiden til disse ydelser ikke specificeret ud. Det er bare vigtigt, at både ledelse og ansatte forstår, at den tid borgeren er visiteret til, også er den tid, medarbejderen har til at løse opgaven.

Rikke Albrektsen siger, at hvis medarbejderne oplever noget andet, så er det noget, ledelsen vil efterprøve og udforske i de konkrete tilfælde - og i givet fald bevilge mere tid, hvis der er tale om en fejl og ikke en misforståelse af opgaven.