Hjørring giver skolerne lov til at indføre kortere skoledage

Skolerne i Hjørring kan sløjfe aktiviteter og korte skoledagene.

Byrådets beslutning kommer samtidig med, at et notat fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd viser, at eleverne mener deres skoledage er alt for lange. (Foto: Jonas Klinkvort Laursen)

Som en af de første kommuner i Danmark har Hjørring Kommune valgt at lade skolerne beslutte, om de vil gøre skoledagen kortere.

Formanden for børne-, skole- og uddannelsesudvalget, den konservative Kasper Maarup Andersen, siger at det er skolerne selv, der kan og skal beslutte, om det er til gavn for eleverne at korte skoledagen ned.

- Det er dem, der bedst kan vurdere, om hvornår en kortere skoledag kan øge den faglige udvikling eller øge elevernes trivsel, siger han.

Byrådets beslutning kommer samtidig med, at et notat fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd viser, at eleverne mener deres skoledage er alt for lange.

Den kortere skoledag må indføres på alle klassetrin og findes i praksis ved at lave den understøttende undervisning om til timer med to voksne. Understøttende undervisning er aktiviteter, som ligger udover folkeskolens faste fag og emner

Selvom understøttende undervisning var et centralt element i skolereformen, så afviser Kasper Kasper Maarup Andersen, at kommunen modarbejder reformen.

- Vi holder os inden for lovgivningen. For mig og udvalget er det vigtigt, at intentionerne og tankerne bag reformen udføres. Det kan godt lade sig gøre, selv om man har færre timer.

Hvis skolerne i Hjørring vælger at omlægge den understøttende undervisning i de yngste klasser, så skal kommunen tilbyde gratis SFO til børnene. Det kan koste op mod 4,3 millioner om året.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på nord@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.