I år skal du på safari i… Danmark! Her er fem store dyr du kan opleve på den hjemlige savanne

En ny guide hjælper dig til at spotte store og vilde dyr på dansk grund.

I 2012 blev der sat seks bisonkøer og en bisontyr ud i Bisonskoven på Bornholm. (Foto: Michael Stoltze © Naturstyrelsen)

Har du været på safari i Afrika, så har du med garanti også strakt hals for at spotte 'The Big Five'.

Udtrykket er kendt fra storvildtjagt og omfatter oprindeligt de fem afrikanske dyr, som det er sværest og farligst at nedlægge; løven, leoparden, det sorte næsehorn, elefanten og bøflen.

Men selvom du må blive hjemme i år, så skal du ikke snydes for eventyr.

Naturstyrelsen har i dag lanceret en guide, hvor de udpeger en dansk udgave af 'The Big Five', som kan opleves kvit og frit her i landet.

Flere steder kan man finde kronvildt, havørne, spættede sæler og vilde heste, og i Almindingen på

Bornholm
kan du sågar få et glimt af den europæiske bison.

Også

naturvejleder
og
museumsinspektør
ved Molslaboratoriet Morten D.D. Hansen anbefaler at gå på udkig efter de store dyr på dansk grund.

- At se en havørn, det er en vild oplevelse, når man gør det første gang. Den her kæmpestore rovfugl med et

vingefang
på 2 meter og 30 var uddød i Danmark, men nu har vi tæt på hundrede ynglepar, og den er næsten overalt, siger han.

Det samme er tilfældet med den spættede sæl og flere andre sælarter, som nu findes i tusindvis.

Når det kommer til dyrene på land, er det dog lidt specielt at tale om vilde dyr, idet både bisonen og den vilde hest går i indhegninger i Danmark.

- Krondyret er faktisk det eneste af dyrene, der går fuldkomment vildt i den danske natur, og selv der accepteres den ikke over det hele, siger han.

Vi vil for eksempel ikke have, at den

færdes
på landmandens marker, og derfor reguleres
bestanden
, og vi holder den så vidt muligt i naturområderne.

Af den grund kan man heller ikke helt sammenligne Danmarks 'Big Five' med Afrikas, mener Morten D.D. Hansen.

- Det er allesammen dyr, der - hvis de får lov til at leve naturligt - i den grad påvirker landskabet, akkurat ligesom de store dyr gør i Afrika på den store savanne. Det er der ikke rigtigt nogen af dem, der får lov til i Danmark, siger han.

- Så tre af vores fem 'Big Five' kunne faktisk være meget, meget vildere, og deres

effekt
på naturen kunne være meget større, end den er.

Han er dog fortrøstningsfuld for fremtiden i forhold til det fokus, der i de her år er på naturen her i landet.

- Det kan godt gå hen og blive rigtig fedt i Danmark om nogle år, når vi får vildere natur, for det får vi, siger Morten D.D. Hansen.

Læs mere om de fem danske kæmper herunder.

Kronhjort

Kronhjorten med sin prægtige opsats, som den smider om efteråret. (Foto: Niels Christian Vilmann © Scanpix)

Kronhjorten er Danmarks største landlevende pattedyr og kan opleves flere steder i landet.

En af de største bestande af kronvildt findes ved Oksbøl i Vestjylland, hvor de i et 16.000

hektar
stort område med skove og åbne vidder har optimale betingelser for at udfolde sig.

Faktisk kan dyrene i området genetisk spores tilbage til de oprindelige krondyr, der indvandrede til landet efter istiden.

Andre steder, hvor du kan møde kronhjorten, er Jægersborg Dyrehave ved København, Tisvilde Hegn i Nordsjælland, Slotved Dyrehave i Vendsyssel, Stråsø og Fejsø Plantage og Klosterheden ved Vestkysten, Hanstholm Reservatet i Thy, de store hedeplantager i Midtjylland (Gludsted, Nørlund, Kompedal og Palsgård) og Haderslev Dyrehave.

Havørnen

Havørn på jagt i Ørnereservatet i Vendsyssel. (Foto: Kaare Smith © Scanpix)

Havørnen er Nordeuropas største rovfugl og er også at finde i Danmark, hvortil den genindvandrede i 1995.

Siden da har den været i fremgang.

I 2018 var der 90 ynglepar primært øst for Lillebælt, men den findes stort set i hele landet.

Lolland, Falster, Møn, Sjælland og Fyn huser størstedelen af Danmarks havørnebestand.

De seneste par år har der desuden været ynglende havørne i statens naturområder i Nordsjælland, ved Silkeborgsøerne, plantagerne ved Filsø på Vestkysten og Vilsted Sø i Nordjylland.

Havørnen er

imponerende
med et
vingefang
på op til 2,5 meter. Den kaldes også den flyvende dør, da vingerne er bredde og næsten firkantede.

Afstand til reder bør mindst være 300 meter.

Bisoner

I 2012 blev der sat seks bisonkøer og en bisontyr ud i Bisonskoven på Bornholm. I dag er flokken vokset til 13. (Foto: Michael Stoltze © Naturstyrelsen)

Den europæiske bison blev i 2012 genudsat i Almindingen på

Bornholm
som forsøg på at skabe en mere mangfoldig natur.

Med deres græsning, gnav, rumsteren og tramp skaber bisonerne en dynamik i skovens planter, træer og jordbund, som giver levesteder til flere arter af planter, dyr og fugle.

Samtidig får både bornholmere og turister en spændende naturoplevelse, og Danmark hjælper med at passe på en truet dyreart.

Bisonen kan også findes på Lolland i Merritskov og ved Tofte Skov i Lille Vildmose syd for Limfjorden, hvor den lige nu går i et lukket område.

Efter Første Verdenskrig var samtlige

vildtlevende
bisoner
udryddet
på grund af jagt, og kun 54 bisoner i forskellige zoologiske haver var tilbage.

De 'vilde' heste

En flok hårdføre heste i naturområdet ved Lindenborg Ådal i Himmerland. (Foto: Emilie Jensen © DR Nórdjylland)

På sydspidsen af Langeland har en flok vilde heste græsset siden 2003.

I området mellem Dovns Klint i syd og Søgård i nord lever en flok på omkring 50 heste i alle aldre helt på egne betingelser.

De er af exmoor-racen, som klarer sig selv året rundt stort set uden menneskers indblanding, og de hjælper med at pleje naturen i det statslige naturområde ved at holde buske og krat nede og skabe dynamik i vegetationen til gavn for blomster og insekter.

Exmoor-ponyen er noget af det tætteste, vi i dag kommer på fortidens nu uddøde, europæiske vildhest.

Den stammer fra hedeområderne i det sydvestlige England, hvor den har levet siden oldtiden.

Hestene går ude hele året og finder selv deres føde. Hårdføre heste græsser også året rundt i de statslige naturområder Skindbjerglund og Lindenborg Ådal nord for Rold Skov og Ulvshale på Møn.

Tag med på en flyvetur henover Gulstav på Sydlangeland, hvor en flok på 50 vilde heste går ude hele året og selv finder deres føde.

Spættet sæl

En spættet sæl kigger op over vandoverfladen. (Foto: ERIK ROSENLUND © ColourBox)

Spættet sæl er den mest almindeligt forekommende sælart i Danmark.

Den lever især i Kattegat, Smålandsfarvandet, Østersøen, Limfjorden, Vadehavet, og der er tillige en bestand i den sydøstlige del af landet.

Det statslige naturområde Avnø er Sjællands bedste sted at opleve spættet sæl fra kysten.

Sælerne ligger på et stenrev midt i Avnø Fjord, cirka 800 meter fra kysten. Her yngler de, parrer sig, fælder pels og hviler sig mellem jagten på fisk. På en god dag kan man tælle over 150 sæler på stenene.

Spættet sæl kan ses fra kysten de fleste steder i dens udbredelsesområde.

Naturstyrelsen anbefaler en afstand på minimum 100 meter til sælunger på stranden.

Kilde: Naturstyrelsen

Facebook
Twitter