Ingen overvågning af radioaktivitet ved skifergasboring

Der er ingen planer fra sundhedsministerens side om, at overvåge om Totals skifergasboring ved Dybvad i Vendsyssel har spredt radioaktivt materiale.

Umiddelbart er der ingen planer om, at overvåge om Totals skifergasboring ved Dybvad har spredt radioaktivt materiale. (Foto: © Karin Mette Petersen, DR Nordjylland (Arkivfoto))

Den lange saga om skifergasboringen ved Dybvad i Vendsyssel er endnu ikke slut, selvom boringerne er indstillet.

Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde (V) skriver i et svar til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, at hun ikke har i sinde at iværksætte overvågning af, om skifergasboringen har spredt radioaktivt materiale.

Spørgsmålet er blevet rejst på foranledning af det nordjyske folketingsmedlem Lisbeth Bech Poulsen fra SF.

Utilfreds med ministerens svar

Lisbeth Bech Poulsen har sendt spørgsmålet til ministeren på baggrund af et debatindlæg i Ugeskrift for Læger af afdelingslæge Jakob Hjort Bønløkke fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Aalborg, som mener, at der bør igangsættes helbredsundersøgelser for at dokumentere, om skifergasboringerne er sundhedsskadelige.

Det nordjyske folketingsmedlem, Lisbeth Bech Poulsen (SF), er da heller ikke tilfreds med sundhedsministerens svar.

- Det svar, jeg har fået, kører i den samme rille som alle de andre svar, vi har fået. Der bliver bare gentaget, at så længe det er sundheds- og miljømæssigt forsvarligt, så har regeringen ikke tænkt sig at foretage noget, siger hun.

Radioaktivitet fundet i små mængder

Sundhedsminister Sophie Løhde henviser i sit svar til målinger af radioaktiviteten, som allerede er foretaget.

Statens Institut for Strålebeskyttelse har foretaget målingerne af radioaktivitet i det opborede materiale, men det er fundet i mængder, der angiveligt ikke skulle give hverken naboer eller ansatte symptomer.

Lisbeth Bech Poulsen mener dog, at ministerens svar tilsidesætter en berettiget generel bekymring for grundvand og miljø ved boringen.

- Det, synes vi, er uansvarligt. Vi kommer fortsat til at kæmpe imod det, så vi forhåbentlig ender med et forbud mod skifergasboringer, siger hun.

Læs hele ministerens svar her