Ingen refusion til demente over 67 år: To demente borgere koster kommune 4,5 mio. kr. om året

Kommuners udgifter til demente borgere bliver refunderet af staten, men kun hvis borgerne med demens er under 67 år.

(ARKIV) Der bør ikke være nogen aldersgrænse for, hvornår kommuner kan få refunderet udgifter til demente borgere. Det mener Liselott Blixt, der vil have grænsen fjernet. (Foto: Tommy Kofoed © Scanpix)

En krævende dement borger kan koste kommunen flere millioner kroner årligt til særlig bolig og personale. Men det er ikke et problem for kommunen, for udgifterne bliver refunderet af staten.

Medmindre borgeren med demens er over 67 år, for så får kommunen ikke refunderet beløbet fra staten.

Det er urimeligt, at der er en aldersgrænse for, hvornår udgifterne bliver refunderet. Derfor bør det ændres, mener ældreudvalgsformand i Hjørring Kommune, Per Møller, fra Det Konservative Folkeparti.

- Når vi i forvejen skal ud at spare rigtig mange penge inden for det socialpsykiatriske område, handikap og ældreområdet, så er det en tikkende bombe under vores økonomi, siger Per Møller.

Demens skyldes ikke alder

Hjørring Kommune har to borgere med demens, der tilsammen koster kommunen over 4,5 millioner kroner om året. Fordi de to borgere er over 67 år, er der ingen statsrefusion.

- Jeg synes egentlig ikke, der skulle være nogen grænse. Jeg kan ikke få øje på, hvorfor der er en, siger Per Møller.

Alzheimerforeningens direktør Nis Peter Nissen synes, det er urimeligt, at der er en aldersgrænse.

- Demens skyldes en sygdom i hjernen og ikke alder. Så det giver ikke mening, at man har en refusionsordning, som har en grænse på 67 år. Den burde fjernes, siger han.

Hjørring og andre kommuner kan godt forberede sig på, at der kommer flere dyre demente borgere.

- Der vil komme flere mennesker med demenssygdomme i fremtiden. Nogle af dem vil også have en sygdom, der gør, at man har brug for de her ekstraordinære foranstaltninger, siger Nis Peter Nissen.

Kommuner skal have økonomisk hjælp

Men der skal laves om på aldersgrænsen for refusion, for kommuner skal have større økonomisk hjælp til demente borgere. Det mener Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti, formand for Folketingets sundheds- og ældreudvalg.

- Det skal ikke komme an på, hvilken alder man har. Når man kigger på den demografi, der er, hvor vi får flere ældre og flere, der får demens, så vil det være en kæmpe belastning for den enkelte kommune, siger Liselott Blixt.

Liselott Blixt vil nu tage fat i de respektive ministre for at få aldersgrænsen fjernet.

- Det er vigtigt, at kommunen har råd til at give den rigtige behandling og ikke er belastet af den demografiske udvikling, siger hun.

I Danmark lever op mod 85.000 mennesker med en demenssygdom.