It-fejl i Forsvaret: Over 2.000 ansatte kan være snydt for overarbejdsbetaling og friheder

Faglige organisationer har i et år påpeget fejl i it-systemet, der registrerer ansattes arbejdstid.

Det vides på nuværende tidspunkt ikke, hvor mange penge eller feriedage de civilansatte flekstidsansatte i Forsvaret kan være gået glip af. Arkivfoto. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

I mere end et år har mindst 2.000 medarbejdere i Forsvaret risikeret at blive snydt for både overarbejdsbetaling og optjente friheder, når de registrerer deres arbejdstid.

Det skyldes en fejl i et nyt it-system, der netop skulle sørge for at registrere de ansattes arbejdstid.

På Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Aalborg er de danske F-16 jagerfly ved at blive tilset.

Her arbejder Jan Leth som tillidsmand. Han er én af de flere tusinde ansatte i Forsvaret, der kan være blevet snydt.

- Når jeg stempler ind på arbejdet, kunne jeg førhen se, hvor meget flekstid og overarbejde jeg har. I dag kan jeg ikke få et overblik, fordi det er blandet sammen som pærer og bananer, fortæller Jan Leth.

Som civilansat i Forsvaret på en flekstidsordning er det ansatte som ham, der kan være blevet snydt af it-systemet.

For hans kollega, Tina Pihl Tingberg, der er driftsassistent hos Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste og formand for HK Forsvarets Landsklub, går it-systemets forkerte udregninger også ud over arbejdsdagen.

- Det er en irritation, at man ikke har styr på, hvornår man egentlig kan tillade sig at holde fri, og hvornår man ikke kan.

Driftassistent hos Forsvaret Tina Pihl Tingberg har helt opgivet at bruge sin flekstidsordning. (Foto: © (privatfoto), DR Nyheder)

For Tina Pihl Tingberg betyder det, at hun i dag ikke længere gør brug af den flekstidsordning, hun egentlig er blevet ansat på.

- Før i tiden kunne jeg godt finde på at møde lidt senere nogle dage eller holde tidligere fri. Men i øjeblikket kommer og går jeg faktisk på nogenlunde samme tidspunkt hver dag. Blandt andet fordi jeg ikke kan se nogen steder, hvor meget jeg har til gode.

Erkendte fejlen i august

Den 28. august erkendte Forsvaret, at de mindst 2.000 medarbejdere kan risikere ikke at have fået korrekt betaling for det overarbejde og de fridage, de har optjent.

Men det skete først, efter ansatte i Forsvaret og deres faglige organisationer over flere omgange har forsøgt at råbt højt om fejlene i it-systemet, siden det blev indført den 1. oktober sidste år.

Selvom der snart er gået tre måneder, siden Forsvaret erkendte fejlen, stempler medarbejdere stadig ind i et system med fejl.

- Det synes jeg er dybt forkasteligt. For jo længere tid der går, inden man gør noget ved problemet, desto sværere bliver det at genskabe det reelle billede af, hvad folk har til gode, siger Tina Pihl Tingberg.

Chef for overenskomstafdelingen i Forsvaret Nicolai Christoffersen beklager, at de mange medarbejdere stadig må vente på et tidsregistreringssystem, der virker.

- Man kan selvfølgelig altid gøre det bedre. Og det vil vi også gøre her. Det er jo et it-system, og det er komplekst. Når vi nu skal ændre det, vil vi også gerne være sikre på, at vi har en løsning, der virker.

Nyt system er snart klart

I Forsvarets overenskomstafdeling forventer man, at et nyt it-system vil være på plads inden for en måned, fortæller Nicolai Christoffersen.

Tillidsmand Jan Leth tror, at det vil tage år, før medarbejderne har tillid til systemet igen. (Foto: © (privatfoto), DR Nyheder)

Men udover det nye tidsregistreringssystem står Forsvaret også overfor en stor opgave i at regne tilbage for, hvor mange penge og timer, de berørte medarbejdere er gået glip af i løbet af det seneste år.

- Der er ikke nogen medarbejdere, der skal komme i klemme her. Det betyder også, at vi skal have kigget det igennem for hver enkelt medarbejder, så der ikke er nogen, der bliver snydt for noget, siger Nicolai Christoffersen.

Men hos jagerflyene i hangaren i Aalborg tror Jan Leth, at der kommer til at gå længe, før ansatte som ham selv igen får tillid til et nyt tidsregistreringssystem.

- Jeg tror, at der kommer til at gå år, inden der er nogen, som tror på, at systemet regner rigtigt.