Jørgen købte sommerhus ved vestkysten: Nu sagsøger han staten for seks millioner kroner

11 grundejere på kysten er blevet nægtet kystsikring og vil nu have erstatning.

Jørgen Hedegaard Madsen betalte i 2010 2,8 millioner kroner for et sommerhus ved Lønstrup. Nu kræver han erstatning. (Foto: Christine Nørgaard DR Nordjylland)

Det er ikke lige meget, hvor du bor på vestkysten, hvis du vil have lov til at sikre dit sommerhus mod at falde i havet som følge af havets brusen.

Det mærker de ved Lønstrup i Nordjylland.

Her har der de seneste dage været stor palaver om opfinder Poul Jakobsen, fordi han har klaget over og dermed udskudt den tilbagevendende sandfodring af en 1.100 meter lang strækning ud for Lønstrup by, som Kystdirektoratet sørger for.

Umiddelbart syd for byen har man dog større problemer.

Her har man slet ikke fået lov at kystsikre, selvom sommerhusejerne på stedet i mange år har kæmpet for at få samme ret som deres naboer mod nord.

Nu er 11 grundejere gået sammen og har stævnet staten for i alt 42,9 millioner kroner.

Pengene skal dække det tab, som sommerhusejerne ifølge dem selv har haft, fordi deres huse nu er så godt som værdiløse.

Få meter fra skrænten

Talsmand for de 11 sommerhusejere er Jørgen Hedegaard Madsen.

Han er selv ejendomsmægler i området og har været engageret i sagen i de seneste 17 år, hvor han har fyldt otte ringbind med diverse dokumenter.

Jørgen Hedegaard Madsen købte selv et sommerhus i området i 2010 i sikker forvisning om, at også området syd for Lønstrup ville blive kystsikret.

Dengang lå det 70 meter fra skrænten ned mod Vesterhavet.

Nu er der blot 25 meter tilbage.

Området, hvor Jørgen Hedegaard Madsen bor, er fredet, og det er primært derfor, at Kystdirektoratet har afvist at kystsikre stedet.
Området, hvor Jørgen Hedegaard Madsen bor, er fredet, og det er primært derfor, at Kystdirektoratet har afvist at kystsikre stedet. (Foto: (Grafik) Signe Heiredal)

Jørgen Hedegaard Madsen mener, at sommerhusejerne mod syd helt tilbage siden 1982 har haft krav på samme behandling som i nord.

Dengang udløste en stor storm besøg af den daværende statsminister Anker Jørgensen, og efterfølgende blev der lavet bølgebrydere og klintfodssikring ud for Lønstrup by med årlig fodring af sand.

Men strækningen mod syd blev glemt.

- Vi forstår ikke, at strækningen ved siden af, hvor der foreløbigt er faldet fem eller seks huse ned - og der er fire til fem stykker mere på vej - bare skal have lov til at forgå. Det er fuldstændigt meningsløst, siger Jørgen Hedegaard Madsen

Han mener personligt, at han har tabt seks millioner kroner, fordi hans sommerhus nu er værdiløst, og fordi han også vil miste grunden og udsigten.

Fredet område

En afgørende forskel mellem de to områder ved Lønstrup er imidlertid, at området syd for Lønstrup by er fredet og en del af Natura 2000 under EU. Det er de 1.100 meter ud for Lønstrup, som i dag er kystsikret, ikke.

Fredningen har netop det formål, at der er et område på den del af kysten, som ikke er kunstigt reguleret, så man kan se, hvordan naturen går sin gang uden menneskelig indblanding og kontrol af de høje klinter.

Den eneste måde, man kan få dispensation fra fredningen på, er, hvis der er væsentlige værdier for samfundet, der skal beskyttes.

Det er tidligere blevet afvist af både Kystdirektoratet, Hjørring Kommune og Danmarks Naturfredningsforening.

Ikke raketvidenskab

Men det er Jørgen Hedegaard Madsen ikke enig i.

Han mener, at området har samfundsmæssig værdi, fordi man bag de omkring 125 sommerhuse finder den sydlige del af Lønstrup by.

Hvis man bliver ved med at lade havet æde af kysten, vil de huse også blive ramt på et tidspunkt. Derfor burde man have gjort noget for længst, mener han.

- Det er ikke raketvidenskab at finde ud af, hvor mange år der går, før to tredjedele af byen er væk, siger Jørgen Hedegaard Madsen.

Andet ville være torskedumt

Fredningen, som kysten ved sommerhusområdet er en del af, dækker et større areal ned langs kysten.

Derfor kunne man, hvis man ikke vil reducere fredningsområdet, forlænge fredningen længere nede, mener sommerhusejerne.

Det ændrer dog ikke på, at der også i 2010, da Jørgen Hedegaard Madsen købte sommerhus, var givet afslag flere gange.

Alligevel holder han fast i, at han har ret til erstatning.

I starten af 2018 fik ukendte gerningsmænd kørt sand og cement ud over skrænten ved sommerhusområdet i Lønstrup, hvor det ikke er tilladt at kystsikre. Sagen er aldrig blevet opklaret. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Han henviser blandt andet til, at kommunen har lavet en lokalplan og udstykket grunde i området vel vidende, at husene på et tidspunkt ville komme tættere på havet, hvis ikke der blev gjort noget.

- Politikerne har jo fra starten af sagt god for, at der kunne bygges der, siger Jørgen Hedegaard Madsen.

- Med det der sker derude (erosion af kysten red.), som er helt ude i hampen, så ville man være torskedum, hvis ikke man troede på, at det kunne sikres, og da specielt når sikringen, som vi bare skal have forlænget, ligger lige ved siden af, fortsætter han.

Vil ikke kommentere sagen

Kystdirektoratet, der har haft ansvaret for kyststrækningen i den periode, som sommerhusejerne søger erstatning for, har ikke ønsket at stille op til interview om sagen.

De skriver i en mail til DR:

”Vi kan ikke kommentere på en igangværende sag, det er op til domstolene, men vi vurderer, at vi ikke har handlet ansvarspådragende”.

Det er usikkert, hvor længe der vil gå, inden sagen kan komme for retten.