Kinesisk fuser: Færre skoleelever vælger kinesisk sprogfag

Skolereformen kan være en del af forklaringen, mener skoleleder.

Det var ifølge Thorsten Haensel hensigten, at kinesisk skulle tilbydes i folkeskolen som det tredje fremmedsprog, så der blev bygget bro til gymnasiet, hvor det i forvejen udbydes som et begynderfag. (© ColourBox)

Ambitionen var, at kinesisk omkring år 2020 skulle være et sprogfag i folkeskolen med samme status som tysk og fransk.

- Det er helt sikkert udelukket, siger Thorsten Haensel, der er direktør ved Confucius Institute ved Aalborg Universitet.

Instituttet er finansieret af det kinesiske undervisningsministerium og Aalborg Universitet, og har til formål at fremme kinesisk sprog og kultur - blandt andet ved at udbyde undervisning.

- Interessen for kinesisk i folkeskolen toppede nok fra 2012 til 2013. Så oplevede vi et fald i de længerevarende forløb, siger han.

I Nordjylland har Thorsten Haensel eksempelvis blot kendskab til tre skoler, der har det kinesiske sprog på skoleskemaet i år.

På Skørping Skole i Himmerland har man i fem år udbudt kinesisk som valgfag for de ældste klasser.

I år har skolen dog været nødsaget til at nedlægge faget, fordi for få for elever har valgt det.

- I starten var det måske meget nyhedens interesse, og så fadede det lidt ud, siger skoleleder Peter Hansen fra Skørping Skole og fortsætter:

- En anden forklaring kan være, at udbuddet af valgfag i forbindelse med skolereformen er blevet større.

Ifølge Thorsten Haensel har et stigende antal skoler dog sat fokus på Kina og kinesisk kultur i forbindelse med temauger.