Kommune nægter at definere vandløb

Landmænd i Mariagerfjord Kommune går forgæves til kommunen, hvis de ønsker afgørelser af, om deres vandløb vitterligt er vandløb.

Er dette et vandløb? Og løber her vand hovedparten af året? Landmænd i Mariagerfjord Kommune går forgæves til kommunen, hvis de ønsker en afgørelse af det spørgsmål. (Foto: Karin Mette Petersen © DR Nordjylland)

Landmænd i Mariagerfjord Kommune går forgæves til kommunen, hvis de ønsker afgørelser af, om deres vandløb vitterligt ER vandløb i lovens forstand.

Spørgsmålet er topaktuelt i forbindelse med de meget omtalte randzoner på markerne.

- Vi vejleder landmændene, men vi kan ikke træffe afgørelse, om der er er tale om vandløb eller ej. Inden den 1. september kan vi kun nå et enkelt besøg hos den individuelle landmand. Og vi kan ikke træffe afgørelse på baggrund af en enkelt observation. Det siger afdelingsleder Bjarke Jensen fra Mariagerfjord Kommune.

I vurderingen af om noget er et vandløb indgår blandt andet, om det er åbent og tydeligt vandførende i hovedparten af året.

Definition som vandløb kan koste indtjening

Det er langt fra ligegyldigt, hvilken etiket et vandløb får sat på sig.

Hvis grøfter, åer og vandløb er vandløb ifølge vandløbsloven, så skal landmanden pr. 1. september have etableret ti meter brede randzoner ned mod vandløbene, hvor han hverken gøder, sprøjter eller dyrker. Og det får økonomiske konsekvenser for landmandens indtjening.

Mariagerfjord Kommune henviser landmændene til at sende yderligere spørgsmål om ti meter randzoner til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Erhverv.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk