Kommune vil flytte beskyttet naturområde for at redde sommerhuse fra at styrte i havet

Senere i dag skal udvalg i Hjørring Kommune beslutte, om de skal sætte i gang i et projekt, der både kan koste mange penge - og tage mange år.

Lønstrup Klint er geologisk meget særlig og derfor beskyttet naturområde. Den er sammen med Møns Klint blandt de geologisk set vigtigste kystklinter i Danmark med tegn fra istiden.

Da Morten Randlev Møller i 2006 købte sit sommerhus var placeringen noget nær en drøm: Tæt på både Vesterhavet og placeret midt i det fredede nordjyske naturområde Lønstrup Klint.

Men med årene har begge dele vist sig at give udfordringer.

For lige dér, hvor Morten Randlev Møllers sommerhus er placeret, forsvinder store dele af kysten hvert eneste år, når vind og vejr æder store dele af landskabet, og Vesterhavets bølger rykker tættere og tættere på.

Men sommerhusejerne har igennem årene fået nej til at sikre kysten med eksempelvis sten eller beton, fordi hensynene til det fredede naturområde ikke tillader det.

- Da vi købte sommerhuset i 2006, købte vi også et målebånd. Dengang kunne vi måle lidt over hundrede meter ned til klinten. I sommer målte vi igen, og nu har vi måske 62-63 meter derned.

På kortet kan ses, hvor sommerhusene i dag ligger, hvilket område naturområdet i dag dækker - og hvor Hjørring Kommune gerne vil have flyttet en del af området hen. (© Grafik: Morten Fogde Christensen/DR Nyheder)

Men nu har Morten Randlev Møller og resten af sommerhusejerne fået nyt håb.

For i Hjørring Kommune er der med tiden opstået en idé: Kan man rykke den lille del af det fredede område, hvor sommerhusene er placeret, længere ned ad kysten, hvor der også er klint, men ingen sommerhuse?

På dén måde ville naturområdet ikke miste noget af sin nuværende størrelse – og sommerhusejerne kan slippe fri af kravene ved at bo i et beskyttet naturområde og endelig få lov at lave kystsikring og sikre deres huse.

- Hvis man kan lave beskyttet natur et andet sted og beskytte de her gode menneskers huse, jamen hvorfor skulle man så ikke gøre det? siger Morten Randlev Møller.

- Der er mange folk her, som er kede af at miste deres huse. Og hvorfor så ikke flytte naturområdet? Så kan alle være glade. Og jeg ville i hvert fald gerne være med til at betale for at få det gjort.

Morten Randlev Møller var klar over risikoen ved at købe et sommerhus i området, da han købte tilbage i 2006. Men han så gerne, at der blev kystsikret, så han kunne flytte ind, når han engang skal pensioneres. (Foto: © Trine Dam, DR Nórdjylland)

Kan tage flere år at ændre

Det fredede naturområde, der ligger tæt ved Lønstrup i det nordvestlige Jylland, er et såkaldt Natura 2000-område, der er særligt udpeget for blandt andet at beskytte særlige naturtyper i hele EU.

For at ændre i et Natura 2000-område kræver det ikke bare en godkendelse af politikerne i Hjørring Kommunes byråd. For både godkendelser - og ændringer – af områderne involverer både den danske stat og EU, forklarer Christel Schaldemose, der sidder i Europaparlamentet for Socialdemokratiet.

Men selvom det er en langsommelig affære, så er der set tidligere eksempler på medlemslande, som har ønsket noget lignende som i Lønstrup. Men projekterne har taget flere år.

- Først skal man have input fra kommuner og lodsejere. Så skal det i høring i Fødevare- og Miljøministeriet, og så skal det ud til en offentlig høring. Herefter skal det igen behandles og endelig skal man træffe beslutning i Danmark, hvorefter man skal sende det til godkendelse i EU.

Derfor er det en særdeles langvarig og potentielt omkostningstung idé, der er opstået i Hjørring Kommune.

Og skal processen sættes i gang, skal det første skridt tages i Hjørring Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, som senere i dag skal mødes for at beslutte, om det store arbejde skal sættes i gang eller ej.

- Det med at få fjernet en fredning igen – og så få flyttet den et andet sted hen, det kan være meget komplekst. For man skal kunne forklare, hvorfor man gerne vil flytte den et andet sted hen. Når først ting er vedtaget, er det svært at få lavet det om, siger formand for udvalget, Søren Homann (K).

Selvom han er klar over, at projektet højst sandsynligt vil komme til at tage flere år, så er han alligevel indstillet på at arbejde aktivt for at få det fredede område flyttet.

- Man skal virkelig have de tålmodige briller på, når man går i gang med et projekt som det her, siger han.

- Det ér en stor opgave. Men hvis ikke jeg troede på, at projektet kunne lykkes, så skulle vi jo ikke sætte det i gang.

'Demotiverende' at se kyst forsvinde

Tidligere har Hjørring Kommune beordret ejere af sommerhuse i området syd for Lønstrup til at forlade deres huse, fordi de var i fare for at styrte i havet.

Og i 2020 blev fire personer og en sommerhusforening idømt bøder for at lave ulovlig kystsikring.

Følelserne er store i området – og derfor ønsker Hjørring Kommune også at flytte naturområdet for at komme sommerhusejerne i møde og sikre kommunens kvadratmeter.

- Kysten er jo en af vores helt store værdier i kommunen. Det er simpelthen demotiverende at se, at der forsvinder et ordentligt stykke af vores kyst hvert eneste år. Så selvfølgelig vil vi gøre, hvad der står i vores magt for at beskytte vores kommune, siger udvalgsformand Søren Homann.

- Det er også for at beskytte sommerhusene derude. Det er svært at sidde og kigge på, at huse, som hører til vores kommune, lige så stille bare falder i vandet. Og at folk skal gå rundt og tænke: "Gad vide, hvornår det er mit hus, det går ud over?"

Hvis det i fremtiden ikke bliver muligt at kystsikre i området, frygter borgmester Søren Smalbro (V), at naturen vil æde sig så meget ind i landskabet, at selve Lønstrup by med over 500 indbyggere risikerer at blive fortid.

- Det bliver konsekvensen. Hvis vi ingenting gør, så vil Lønstrup en skønne dag være en halvø ude i Vesterhavet med fare for at forsvinde. Det er det her arbejde, som også gerne skulle forhindre det i at ske, siger han.

- Det er et langsigtet arbejde. Det er et besværligt arbejde. Det er også et dyrt arbejde. Men det er vi simpelthen nødt til at sætte i gang. Det synes jeg i hvert fald.